Kuva: John Price

YSTÄVÄNÄ YLEISÖ – yleisötyön uusi verkkokurssi avautuu keväällä 2020.

Mitä ihmettä yleisötyö on?  Yhden määritelmän mukaan yleisötyö on laaja kokonaisuus toimintatapoja, joiden tavoitteena on syventää taiteen kuluttajien, taiteen tekijöiden ja kulttuuriyhteisöjen välistä suhdetta. Yleisötyö tarjoaa keinoja lisätä ihmisten ymmärrystä taiteenlajianne kohtaan ja alentaa yleisön kynnystä osallistumiseen. Sen avulla voi myös pyrkiä lisäämään osallistujamääriä ja kasvattamaan lipputuloja.

Onko sinulla tai yhteisölläsi kiinnostusta yleisötyön tekemiseen omassa organisaatiossanne, mutta ette oikein tiedä, mistä aloittaisitte? Kansalaisfoorumin uusi yleisötyön verkkokurssi tarjoaa työkaluja yleisötyön haltuunottamiseen.

Kevään 2020 aikana käyttöön otettavalla verkkokurssilla opitaan mitä yleisötyö on, asetetaan yhdessä tavoitteet oman yhteisön yleisötyölle ja pohditaan keinoja työn käynnistämiseen. Lisäksi opitaan määrittämään mittareita toiminnan vaikuttavuudelle, jolloin pystytään osoittamaan toiminnan tulokset myös yhteisön ulkopuolelle.  Kurssi sisältää tiedonhankintaa ryhmäkeskusteluja, ryhmän yhteistä suunnittelutyötä tukevia toiminnallisia tehtäviä. Kurssin perusrakenne on luotu Peda.net-alustalle, joka toimii ryhmän opiskelualustana kurssin tehtävien tekemiseen, suunnitelman kokoamiseen ja raportointiin.

Verkkokurssin oppimateriaalina on ”Ystävänä yleisö – katsaus teatterin yleisötyön muotoihin”, toim. R. Airaksinen, M.M. Mertanen & P. Virtanen (2019).

Lisätietoja: timo.tervo@kansalaisfoorumi.fi