Vertaisvalmennus tutuksi – Maksuton materiaali toiselle asteelle

Vertaisvalmennuksesta virtaa ja suuntaviivoja

Opiskelu on kokonaisvaltainen elämänvaihe, jossa keskeistä on oman osaamisen kartuttamisen lisäksi opiskelutovereiden kanssa ystävystyminen ja verkottuminen sekä oman suunnan löytäminen.

Vertaisvalmennus on toiminnallisuuteen ja keskusteluun perustuva toimintatapa, jonka tarkoituksena on tukea kokonaisvaltaisesti opinnoissa jaksamista ja etenemistä. Vertaisvalmentajina toimivat oman oppilaitoksen opiskelijoista ja henkilökunnasta koulutettavat opiskelija- ja aikuisvalmentajat. He kannustavat ja tukevat valmennettavia juuri niissä aiheissa, jotka ovat valmennettaville itselleen tärkeitä. Tällaisia teemoja voivat olla esimerkiksi harrastusten, hyvän päivärytmin, ystävyyssuhteiden ja opiskelutaitojen merkitys osana opiskelumotivaation säilymistä ja mielekästä elämää.

Yhdessä opiskelupolulla – Vertaisvalmennus toisella asteella -materiaali esittelee vertaisvalmennuksen toimintatavan ja antaa käytännöllisiä työkaluja sen käynnistämiseen toisen asteen oppilaitoksissa. Opas on suunnattu ammattikouluissa ja lukioissa toimiville opettajille, ura- ja opinto-ohjaajille sekä asuntola- ja ammattiohjaajille. Lisäksi se toimii vertaisvalmentajiksi koulutettavien opiskelijoiden oppimateriaalina.

Tutustu vertaisvalmennukseen tarkemmin ja ota maksuton materiaali käyttöösi.

Jaa sivu:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone