Vapaan sivistystyön virtauksia -opintokokonaisuus järjestetään ensimmäistä kertaa syksyllä 2020

Kansalaisfoorumi on kumppanina hankkeessa, jossa suunnitellaan ja toteutetaan vapaan sivistystyön opintokokonaisuus osaksi Tampereen yliopiston opetustarjontaa ensi syksynä. Vapaan sivistystyön virtauksia -opinnot järjestetään Tampereen yliopiston, Vapaa Sivistystyö ry:n ja Kansalaisfoorumin yhteistyönä, ja ne on suunnattu sekä vapaan sivistystyön työntekijöille että yliopiston tutkinto-opiskelijoille.

Sukellus vapaan sivistystyön kokonaisuuteen ja alan kehittämiseen

Työelämälähtöisissä opinnoissa perehdytään vapaan sivistystyön käytännön kenttään, sivistyspedagogiikan perinteeseen ja nykymuotoihin. Toimialaan syvennytään sekä teoreettisten näkökulmien että käytännön työn ja alan ajankohtaisten ilmiöiden kautta. Vapaan sivistystyön tehtäviä, käytäntöjä ja tulevaisuutta tarkastellaan osana koulutusalan kokonaisuutta ja suhteessa kansalaisyhteiskunnan toimintaan.

Monimuoto-opintoina järjestettävässä opintokokonaisuudessa kouluttajina ja oppimisen virittäjinä toimivat niin yliopiston kuin vapaan sivistystyön kentän asiantuntijatkin. Tärkein oppimisen ja opiskelun tuki tulee kuitenkin pääosin verkossa työskentelevistä vertaisoppivista pienryhmistä, joissa suurin osa tehtävistä tehdään. Apua ja ohjausta saa myös opintojen koordinaattorilta. Lähijaksot järjestetään Tampereen yliopiston keskustakampuksella.

Vapaan sivistystyön työntekijöiden haku opintoihin on alkanut

Vapaan sivistystyön työntekijät voivat hakea Vapaan sivistystyön virtauksia -opintoihin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella ajalla 4.5–7.6.2020. Opinnot käynnistyvät 25.8.2020 ja kestävät koko syyslukukauden. Opintoihin osallistuminen on osallistujalle maksutonta.

Tutustu opintojen sisältöihin tarkemmin Tampereen yliopiston verkkosivuilla.

Lisätietoja: Mari Tapio, mari.tapio@kansalaisfoorumi.fi, p. 050 471 4347