Vaikuttaminen muuttaa muotoaan

Vaikuttaminen muuttaa koko ajan muotoaan. Äänestämisen, mielenosoitusten, lakkojen, adressien, mielipidekirjoittamisen, kuntalaisaloitteiden ym. rinnalle ovat tulleet kansalaisaloitteet, sosiaalisen median kampanjat ja mm. salaa kuvatut videot. Uusimpina keinoina ovat tulleet mukaan kansainväliset järjestöjen verkkosivustot, joiden kautta vaikutetaan globaalisti. Vaikuttamisen työkaluna on nimenomaan laadukas ja interaktiivinen verkkosivusto.

Verkkosivustolla voi kymmeniä miljoonia seuraajia ja tukijoita. Sivuston avulla kiinnitetään huomiota yhteiskunnalliseen epäkohtaan ja painostetaan yhteiskunnallisia päättäjiä tai yrityksiä muuttamaan toimintatapojaan. Sivustolla kerrotaan tuloksista ja informoidaan näin seuraajia ja tukijoita toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta.

Sivustojen kautta pyydetään mm. allekirjoittamaan vetoomuksia ja lahjoittamaan rahaa vaikuttamisen kohteena oleviin asioihin. Niiden kautta toteutetaan kampanjoita ja suoran toiminnan aktioita. Samaan aikaan kerrotaan työn tuloksista.

Vaikuttamissivustoja maailmalla

Tällaisia sivustoja ovat esimerkiksi Avaaz, Humane Society International, SumOfUS ja Care2. Avaaz on vaikuttajasivusto, jolla on 44 miljoonaa seuraajaa 194 maassa. Erilaisia toimintoja tai tapahtumia on ollut jo 360 miljoonaa. Ne liittyvät ennen muuta ilmastonsuojeluun ja eläinten suojeluun.

Humane Society International keskittyy kaikenlaisten eläinten, kuten villieläinten, kotieläinten, laboratiorioeläinten ja lemmikkieläinten, suojeluun.

SumOfUS-sivustolla on 14 miljoonaa seuraajaa. Se vaikuttaa yrityksiin, hallituksiin ja Euroopan unioniin eettisen tuotannon ja kaupankäynnin sekä ilmaston- ja merien suojelun puolesta. Vaikuttamisen kohteena ovat myös työntekijöiden oikeudet.

Care2 tukee eläinten hyvinvointia, ihmisoikeuksia, naisten oikeuksia, sukupuolivähemmistöjen asemaa, ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia sekä edistää terveitä elämäntapoja. Sivustolla on 37 miljoonaa jäsentä ja tukijaa.

Vahvuutena nopeus, yllätyksellisyys ja mittakaavaetu

Tällainen uusi globaali vaikuttaminen on mahdollista nykyisen tietotekniikan ansiosta. Kun tukea haetaan kansainvälisesti, tukijoiden määrä on mahdollista saada niin suureksi, että päättäjät ja yritykset joutuvat kuuntelemaan sivuston kautta välitettyä viestiä tai vaatimusta. Joukkovoimaa näytetään ja käytetään uudella tavalla – verkkosivustolla ja globaalisti.

Sivustoja ylläpitää pieni päätoimisten työntekijöiden ryhmä. Heitä tukevat vapaaehtoiset, joita voi olla tuhansia. Sivustot toimivat vuorovaikutteisesti, mikä takaa sen, että jäsenet, tukijat ja seuraajat kokevat voivansa vaikuttaa sivuston kautta tapahtuvaan toimintaan. Tämä pitää heidät tyytyväisinä ja aktiivisina.

Globaalin verkkovaikuttamisen vahvuus on nopeus, yllätyksellisyys ja mittakaavaetu. Asioihin voidaan vaikuttaa tunneissa ja saada suurta julkisuutta, kun kampanja on huolella valmisteltu ja tehokkaasti toteutettu useissa maissa yhtä aikaa. Sivustot ovat megafoni huolestuneiden ihmisten äänelle. Ne ovat keihäänkärki huomion kohdistamisessa tarkasti valittuun ja rajattuun asiaan.  Oletettavasti tällainen vaikuttaminen lisääntyy tulevaisuudessa, ja vaikuttamisen kohteiksi päätyvät yhä useammat asiat.

Milloin näemme suomalaisen vaikuttamissivuston?

Kyseistä ideaa voi hyvin soveltaa myös suomalaisessa kansalaisvaikuttamisessa. Nettikampanjoita on jo ollutkin ja erilaisia adresseja on kerätty ja kampanjoita toteutettu. Pysyvät ja paljon tukijoita keräävät verkkosivustot kuitenkin vielä puuttuvat. Myöskään suomalaisten perustamia ja ylläpitämiä globaaleja vaikuttamissivustoja ei ole. Olisiko tässä uusi merkittävä kansalaisvaikuttamisen muoto myös Suomeen? Milloin näemme ensimmäisen globaalin suomalaisen vaikuttamissivuston?

Aaro Harju

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

Tämä on Kansalaisyhteiskunnan verkkolehden 4.4.2018 pääkirjoitus.

Lue koko verkkolehti Kansalaisyhteiskunta.fi-sivustolla.

Tilaa verkkolehti sähköpostiisi.

Jaa sivu:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone