Kuva:

Tuki eläkeläisten ja työttömien koulutukseen  

Kansalaisfoorumin jäsenjärjestöjen jäsenyhdistykset voivat hakea eläkeläisille ja työttömille järjestämiinsä kursseihin korotettua tukea.

Hakuaika: 5.12.2023–19.1.2024
Hakulomake: saatavilla täältä 5.12.2023 alkaen.
Kurssien toteuttamisaika: 1.2.–31.8.2024
Kieli: Hakulomake on saatavilla suomeksi.

Kurssin toteuttamisen ja tuen saamisen ehdot: 

 • Yhdistyksen vastuulla on kurssin järjestäminen, tarvittaessa suunnitteluun voi saada apua Kansalaisfoorumilta.
 • Kurssi tulee kirjata Skaftuki-palveluun.
 • Kurssilla on oltava vähintään kahdeksan opiskelijaa, joista vähintään 80 % on eläkeläisiä tai työttömiä.
 • Kurssin tuki on enintään 35 €/opintotunti.
 • Kansalaisfoorumin tuki ei voi ylittää kurssin kokonaiskuluja. Katso täältä, mitä voi ilmoittaa kurssin kuluiksi.
 • Tukea voi saada enintään 30 tuntia/yhdistys.
 • Jokaisesta kurssista, johon tukea haetaan, tulee täyttää oma hakulomake.
 • Kurssin osallistujalistat ja kulutositteet on liitettävä kurssiselvitykseen Skaftuki-palvelussa.

Tuettavien kurssien valinnassa painotetaan seuraavia asioita:  

 • Kurssille asetetut oppimistavoitteet ovat saavutettavissa.
 • Kurssin tavoitteet tukevat yhdistyksen muuta toimintaa.
 • Kurssi vahvistaa aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
 • Budjetti on selkeä.

Päätökset: 

Päätökset tuettavista kursseista tehdään 23.1.2024 mennessä.
Tuki maksetaan yhdistykselle korotettuna kurssitukena Skaftuki-palveluun tehdyn kurssiselvityksen jälkeen.

Lisätietoa:  

Tuen tarkoitus on edistää kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden (eläkeläisten ja työttömien) koulutukseen hakeutumista.

Tuki perustuu opetushallituksen opintoseteliavustukseen.

Katso ohjeet kurssitoimintaan täältä, mikäli et ole aikaisemmin järjestänyt kurssia yhteistyössä Kansalaisfoorumin kanssa.

Lisätietoa antavat koulutussuunnittelijat:
Tuula Hyystinmäki, tuula.hyystinmaki@kansalaisfoorumi.fi
Minna Lepistö, minna.lepisto@kansalaisfoorumi.fi