Kuva: Sensvector / iStockPhoto

in English

Tukea voivat hakea Kansalaisfoorumin jäsenjärjestöjen jäsenyhdistykset.

Tuki on tarkoitettu yhdistysten järjestämään koulutukseen,
joka on suunnattu maahanmuuttaneille henkilöille.
Maahanmuuttaneilla henkilöillä tulee olla kotikunta Suomessa.

Haku vuodelle 2024

Hakuaika: 5.12.2023-19.1.2024
Hakulomake: saatavilla 5.12.2023 alkaen.

Ehdot kurssin järjestämiselle:

 • Osallistujat: Maahanmuuttajat, joilla on kotikunta suomessa
 • Koulutuksen hinta: Maksuton osallistujille
 • Osallistujamäärä: Vähintään 8 osallistujaa
 • Osallistujien ikä:  Kaikenikäisiä  (huomioikaa tähän tullut muutos aiemmasta!)
 • Kurssin tyyppi: Koulutus, ei esimerkiksi tapahtuma tai vertaisryhmä
 • Toteuttamistapa: Verkkokoulus tai kasvotusten tapahtuva
 • Muuta huomioitavaa: Tukea hakevaan kurssiin ei saa kohdistua muuta valtion rahoitusta.
  Koulutus ei esimerkiksi voi olla osa STEA- rahoitusta saavaa hanketta.

Kurssien toteuttamisaika: 1.2.-31.8.2024

Kurssin toteuttamiseen on kaksi vaihtoehtoa, lyhyt kurssi tai pitkä kurssi.
Lyhyt kurssi on 6 – 12 opintotuntia ja pitkä kurssi on vähintään 24 opintotuntia.
Opintotunnin pituus on 45 minuuttia.

Tuen määrä:

 • Lyhyt kurssi max. 800€
 • Pitkä kurssi max. 1600€

Tuen käyttö:

Tukea voi käyttää esimerkiksi kouluttajien palkkaan, koulutustilan vuokraan ja opiskelumateriaaleihin.
Yhdistys voi hakea halutessaan tukea usealle idealle, jolloin jokaisesta pitää täyttää oma hakulomake.

Tuettavien kurssien valinnassa painotetaan seuraavia asioita:

 • Kurssin tulee olla merkityksellinen järjestävälle yhdistykselle ja sen jäsenille.
 • Hakemuksessa on kuvattu selkeästi, mitä kurssilaiset oppivat.
 • Budjetti on selkeä.
 • Kurssi vahvistaa aktiivista kansalaisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Muuta huomioitavaa: 

Tukea saanut yhdistys perehdytetään tuen käyttöön.
Yhdistys huolehtii itse koulutuksen suunnittelusta, kurssin markkinoinnista ja osallistujien löytämisestä.
Lisäksi yhdistys huolehtii koulutustilan etsimisestä ja materiaalihankinnoista.

Kansalaisfoorumi maksaa kouluttajien palkat, mutta yhdistys itse huolehtii muista mahdollisista kuluista ja saa niihin tuen Kansalaisfoorumista kurssin jälkeen. Palkkauksessa noudatamme opintokeskusten tuntiopettajien tuntipalkkiotaulukkoa, jolloin palkkio on vähintään 29€/opetustunti.

Kurssien järjestämiseen käytetään opetushallituksen opintoseteliavustusta.

Lisätietoja hausta antavat koulutussuunnittelijat:

Maiju Hirviniemi, maiju.hirviniemi@kansalaisfoorumi.fi
Minna Lepistö, minna.lepisto@kansalaisfoorumi.fi