Kuva: Sensvector / iStockPhoto

in English

Kansalaisfoorumin jäsenjärjestöjen jäsenyhdistykset voivat hakea marraskuussa 2022 tukea kurssille, joka on suunnattu maahanmuuttaneille henkilöille, joilla on kotikunta Suomessa. Kurssien toteuttamisaika on 1.2.–31.11.2023. Osallistujia tulee olla vähintään kahdeksan ja heidän tulee olla 15 vuotta täyttäneitä.

Kurssin laajuuden tulee olla vähintään 6 opintotuntia ja enintään 20 opintotuntia (opintotunti on 45 minuuttia). Tukea voi saada enintään 800 €/kurssi. Tuki on tarkoitettu esimerkiksi kouluttajien palkkaan, koulutustilan vuokraan ja opiskelumateriaaleihin.

Tukea on jaettavana kahdeksalle kurssille. Yhdistys voi hakea halutessaan tukea usealle idealle, jolloin jokaisesta pitää täyttää oma lomake.

Tuettavien kurssien valinnassa painotetaan seuraavia asioita:

  • Kurssin tarve yhdistykselle on perusteltu huolella.
  • Suunnitelma on realistinen, eli kurssin opinnollinen tavoite on saavutettavissa ja budjetti on selkeä.
  • Tuemme erilaisia kurssi-ideoita, erityisesti taide- ja kulttuurikoulutusta sekä aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavia koulutuksia.
  • Koulutuksia toteutuu eri puolella Suomea.

Haku tapahtuu oheisilla lomakkeilla 1.11.–30.11.2022 välisenä aikana suomeksi tai englanniksi: hakulomake suomeksi ja hakulomake englanniksi.

Päätökset tuettavista koulutuksista tehdään 20.1.2023 mennessä. Tämän jälkeen tukea saanut yhdistys perehdytetään tuen käyttöön. Yhdistys vastaa itse muun muassa koulutuksen suunnittelusta, kurssin markkinoinnista ja osallistujien löytämisestä, koulutustilan etsimisestä ja materiaalihankinnoista. Kansalaisfoorumi maksaa kouluttajien palkat, mutta yhdistys itse huolehtii muista mahdollisista kuluista ja saa niihin tuen Kansalaisfoorumista takautuvasti. Palkkauksessa noudatamme opintokeskusten tuntiopettajien tuntipalkkiotaulukkoa.

Kurssien järjestämiseen käytetään opetushallituksen opintoseteliavustusta.

Lisätietoja hausta antavat koulutussuunnittelijat:

Maiju Hirviniemi, maiju.hirviniemi@kansalaisfoorumi.fi
Minna Lepistö, minna.lepisto@kansalaisfoorumi.fi