Onko sinulla idea projektista, jonka haluaisit toteuttaa yhdessä muiden kanssa? Haluaisitteko kehittää yhdistyksenne tai ryhmänne toimintaa yhteisöllisesti?

Kansalaisfoorumi myöntää taloudellista tukea yhdistysten ja yhteisöjen opintoryhmätoimintaan.

Mikä on yhteisöllinen opintoryhmä?

Yhteisöllisen opintoryhmän työskentely on tavoitteellista ja toimintaa kehittävää. Tärkeintä on, että opitte teille uusia tietoja tai taitoja. Toiminta on yhteisöllistä, kun kaikki ryhmän jäsenet ottavat vastuuta ja toimivat yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Millaiseen toimintaan tukea saa?

Teatteriryhmä
Ryhmä teatterin harrastajia käsikirjoitti yhdessä jäähyväisistä kertovan Goodbyes-näytelmän Kansalaisfoorumin tarjoaman taloudellisen tuen avulla.

Ryhmä voi hakea taloudellista tukea toimintaansa, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Ryhmän työskentely on tavoitteellista, yhteisöllistä ja luonteeltaan toimintaa kehittävää.
  • Ryhmäläiset oppivat uusia tietoja ja/tai taitoja.
  • Ryhmä toimii yhdessä vähintään 30 opintotuntia (á 45 min).
  • Ryhmässä on mukana vähintään viisi yli 15-vuotiasta henkilöä.
  • Ryhmän jäsenten keskuudesta on nimetty vastuuhenkilö.
  • Myönnämme tukea opintoryhmän toiminnasta syntyvien kulujen kattamiseen, esimerkiksi tilavuokriin sekä matka- tai materiaalikuluihin. Tuen suuruus on enintään 500 euroa.

Miten haette tukea?

Tukea voi hakea ympäri vuoden Kansalaisfoorumin sähköisessä palvelussa SkafNetissä. SkafNetin käyttö edellyttää, että ryhmä valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön, joka rekisteröityy SkafNet-palveluun. Ohjeet rekisteröitymiseen löydät SkafNet-sivulta. Ryhmän valtuuttama vastuuhenkilö tekee opintoryhmän yhdessä laatiman tukihakemuksen SkafNetissa.

Käsittelemme kaikki tukihakemukset, minkä jälkeen tieto hyväksytystä tai hylätystä hakemuksesta tulee SkafNetiin ja sähköpostitse vastuuhenkilölle.

Tuen haku on jatkuva. Vuoden 2018 aikana toimiville opintoryhmille voi hakea tukea SkafNetissä saman vuoden lokakuun loppuun saakka. Ryhmän toiminnan tulee päättyä toimintavuoden aikana eli 31.12.2018 mennessä. Vuoden 2019 toimiville opintoryhmille voi hakea tukea 1.12.2018 lähtien lokakuun 2019 loppuun asti.

Jos opintoryhmän toiminnasta tiedotetaan tai tuotetaan kirjallista materiaalia ulkopuolisille, tulee kaikissa materiaaleissa olla maininta “Tuotettu Kansalaisfoorumin tuella.” sekä Kansalaisfoorumin logo. Kansalaisfoorumin logon sekä sähköisiin että painettaviin/tulostettaviin materiaaleihin täältä.

Opintoryhmän toiminnan päätyttyä

Opintoryhmä seuraa toimintaansa ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista, ja tekee siitä raportin (lomakkeet tämän sivun lopussa). Viimeistään kuukauden kuluessa toiminnan päättymisestä opintoryhmän vastuuhenkilö toimittaa yhteisöllisen opintoryhmän raportin ja kuluselvityksen SkafNet-palveluun ja tekee tilityksen. Käsittelemme toiminnasta tehdyn raportin ja maksamme tuen tilityksessä ilmoitetulle pankkitilille.

Lisätietoja opintoryhmän varaamisesta ja tilittämisestä löydät Tuki yhteisölliselle opintoryhmälle ja SkafNet -ohjeesta.

Vinkkejä toimintaan

Yhteisöllinen opintoryhmä voi esimerkiksi suunnitella ja toteuttaa teatteri-, tanssi- sirkus- tai muun taideproduktion. Se voi myös perehtyä yhdistystoiminnan kehittämiseen, yleisötyöhön verkkokurssilla tai tehdä suunnitelman esimerkiksi viestinnän parantamiseksi. Myös monikulttuurisuusprojektin suunnittelu ja toteutus on mahdollista. Kansalaisfoorumilla on myös aineistoja, joita yhteisölliset opintoryhmät voivat hyödyntää opinnoissaan.

Lisätietoja ja tukea saat koulutussuunnittelija Pekka Kinnuselta, pekka.kinnunen@kansalaisfoorumi.fi.

Lataa tarvittavat lomakkeet tästä:

Tallenna tiedostot ensin omalle tietokoneellesi. Sen jälkeen lomakkeen kentät aktivoituvat, ja pystyt täyttämään ne koneellasi.

Jaa sivu:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone