Kuva: Anna Latva-Pukkila

Onko sinulla idea projektista, jonka haluaisit toteuttaa yhdessä muiden kanssa? Haluaisitteko kehittää yhdistyksenne tai ryhmänne toimintaa yhteisöllisesti?

Kansalaisfoorumi myöntää taloudellista tukea yhdistysten ja yhteisöjen opintoryhmätoimintaan. Opintoryhmätuki on opintokeskustoiminnan valtionosuutta momentilta 29.10.31 ja perustuu Lakiin Vapaasta Sivistystyöstä.

Opintoryhmätyöskentely on erittäin inspiroivaa ja vapauttavaa. Olemme oppineet jakamaan omia ideoita ja innostumaan toisten ideoista!− Osallistujapalaute

Mikä on yhteisöllinen opintoryhmä?

Yhteisöllisen opintoryhmän työskentely on tavoitteellista ja toimintaa kehittävää. Tärkeintä on, että opitte teille uusia tietoja tai taitoja. Toiminta on yhteisöllistä, kun kaikki ryhmän jäsenet ottavat vastuuta ja toimivat yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Millaiseen toimintaan tukea saa?

Teatteriryhmä
Ryhmä teatterin harrastajia käsikirjoitti yhdessä jäähyväisistä kertovan Goodbyes-näytelmän Kansalaisfoorumin tarjoaman taloudellisen tuen avulla.

Ryhmä voi hakea taloudellista tukea toimintaansa, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Ryhmän työskentely on tavoitteellista, yhteisöllistä ja luonteeltaan toimintaa kehittävää.
  • Ryhmäläiset oppivat uusia tietoja ja/tai taitoja.
  • Ryhmä toimii yhdessä vähintään 30 opintotuntia (á 45 min) vuonna 2023. Vuonna 2024 vähimmäismäärä on 20 opintotuntia
  • Ryhmässä on mukana vähintään viisi yli 15-vuotiasta henkilöä.

Myönnämme tukea opintoryhmän toiminnasta syntyvien kulujen kattamiseen kuluvana vuonna enintään 500 euroa ja vuonna 2024 enintään 250 euroa. Hyväksyttäviä kuluja voivat olla ryhmän oppimiseen liittyvät kulut, kuten esimerkiksi tilavuokrat, ohjaajan palkkakulut sekä ryhmän matka- tai materiaalikulut. Ohjaajien erillisiä omia opintomatkoja sekä ostopalveluita ja materiaalihankintoja, jotka eivät tue itse opiskelua, ei tueta opintoryhmätuella. Näitä ovat esimerkiksi varainhankintaa varten ostetut tuotteet ja palvelut. Myöskään valmiiden tuotosten esittelemisestä tai esittämisestä johtuvat kulut – kuten esimerkiksi tapahtuma- näyttely- tai konserttikulut – eivät ole tukikelpoisia.

Tutustu Kansalaisfoorumin tarkempiin linjauksiin tukikelpoisen opintoryhmän ja hyväksyttävien kulujen kriteereistä vuonna 2023.

Miten ja milloin haette tukea?

Tukea voi hakea Kansalaisfoorumin Skaftuki-verkkopalvelussa. Skaftuen käyttö edellyttää, että ryhmä valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön, joka rekisteröityy palveluun. Ohjeet rekisteröitymiseen löydät Skaftuki-sivulta. Ryhmän valtuuttama vastuuhenkilö tekee opintoryhmän yhdessä laatiman tukihakemuksen Skaftuki-palvelussa.

Käsittelemme kaikki tukihakemukset, minkä jälkeen tieto hyväksytystä tai hylätystä hakemuksesta tulee Skaftukeen ja sähköpostitse vastuuhenkilölle.

Vuoden 2023 opintoryhmätukimääräraha on käytetty kokonaisuudessaan, eikä uusille hakijoille enää voida myöntää tukea. Ryhmän toiminnan tulee päättyä toimintavuoden aikana eli 31.12.2023 mennessä. Vuoden 2024 opintoryhmätukihaku avautuu 1.1.2024.

Jos opintoryhmän toiminnasta tiedotetaan tai tuotetaan kirjallista materiaalia ulkopuolisille, tulee kaikkiin materiaaleihin olla lisätty ”Osaamistamme tukee Opintokeskus Kansalaisfoorumi” -logo.

Kansalaisfoorumissa toteutetaan kestävän kehityksen ohjelmaa, joka ottaa huomioon ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden.
Lisätietoja Kansalaisfoorumin Kestävyys kurssi- ja opintoryhmätoiminnassa -oppaasta.

Same in English: Sustainability in courses and study groups

Ohjeita opintoryhmähakemuksen ja -selvityksen tekemiseen löydät Skaftuki-ohjevideoista.

Yhteisöllisessä opintoryhmässä työskenteleminen on ollut antoisaa. Se on lisännyt kollektiivisuuden tunnetta ja johtanut yhteisiin taiteellisiin prosesseihin ja vastuiden tasaisempaan jakamiseen. – Osallistujapalaute

Opintoryhmän toiminnan päätyttyä

Viimeistään kuukauden kuluessa toiminnan päättymisestä opintoryhmän vastuuhenkilö tekee yhteisöllisen opintoryhmän selvityksen Skaftuki.fi-palveluun. Käsittelemme opintoryhmän toiminnan kuvauksen ja kuluerittelyn, jonka jälkeen maksamme tuen tilityksessä ilmoitetulle pankkitilille. Opintoryhmät, jotka eivät toimi rekisteröidyn yhdistyksen nimissä, liittävät kulutositteet selvitykseen.

Apua opintoryhmien suunnitteluun ja toteutukseen

Yhteisöllinen opintoryhmä voi esimerkiksi suunnitella ja toteuttaa teatteri-, tanssi- sirkus- tai muun taideproduktion. Se voi myös perehtyä yhdistystoiminnan kehittämiseen tai tehdä suunnitelman esimerkiksi viestinnän parantamiseksi. Kansalaisfoorumilla on myös aineistoja, joita yhteisölliset opintoryhmät voivat hyödyntää opinnoissaan.

Lisävinkkejä, esimerkkejä ja ohjeita löydät Ideasta toteutukseen Kansalaisfoorumin -tuella oppaasta.

Opas järjestöjen kouluttajille on julkaistu avuksi ja tueksi Kansalaisfoorumin tukeman kurssin tai opintoryhmän kouluttajalle.

Kansalaisfoorumissa noudatetaan kaikessa toiminnassa turvallisemman tilan periaatteita, joiden tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 

Kansalaisfoorumissa toteutetaan kestävän kehityksen ohjelmaa, joka ottaa huomioon ekologisen, taloudellisensosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden. Lisätietoja Kansalaisfoorumin Kestävyys kurssi- ja opintoryhmätoiminnassa -oppaasta.

Same in English: Sustainability in courses and study groups

Ohje oman toimitilan ja oman henkilöstön kulujen erittelyyn

Lisätietoja ja tukea saat koulutussuunnittelija Pekka Kinnuselta, pekka.kinnunen@kansalaisfoorumi.fi.

Katso video Maanantaimaalarit-opintoryhmästä