Opintoseteli on kurssilaisen henkilökohtainen etu kurssimaksun alentamiseksi. Tähän Opetushallituksen myöntämään etuun ovat oikeutettuja maahanmuuttajat, työttömät  ja eläkkeellä olevat. Opintoseteli voi kattaa kurssimaksun koulutuksesta aiheutuvasta kuluosuudesta enintään 50 %.

VUODEN 2019 OPINTOSETELIMÄÄRÄRAHAT ON KÄYTETTY LOPPUUN TÄLTÄ VUODELTA. OPINTOSETELIETUUTTA VOI HAKEA JÄLLEEN JOULUKUUSSA VUODEN 2020 KURSSEILLE!

Jos yhdistyksenne järjestää kurssin, jonka osanottajille haluatte tarjota opintoseteliedun, toimi seuraavasti:

1. Hae kurssi opintoseteliedun piiriin

Hae Kansalaisfoorumilta kurssitukea SkafNet-palvelussa. Kurssituet vuodelle 2019 haetaan joulukuussa 2018. Kun olemme myöntäneet tuen SkafNet-palvelussa, hae kurssia opintoseteliedun piiriin. Linkki hakemuslomakkeeseen on tämän sivun alalaidassa. Saat meiltä päätöksen opintoseteliedun suuruudesta / tukikelpoinen kurssilainen.

2. Tiedota edusta

Tiedota kurssitiedotteessa opintosetelimahdollisuudesta seuraavasti: ”Tämä kurssi järjestetään Kansalaisfoorumin tuella. Eläkeläisten, työttömien ja maahanmuuttajien on mahdollista saada kurssimaksuun x euron opintosetelietu.” Merkitse x:n tilalle päätöksemme mukainen tukisumma / etuun oikeutettu kurssilainen.

3. Pyydä kurssilaista täyttämään anomus

Pyydä kurssin alussa kurssilaista täyttämään henkilökohtainen opintosetelianomus. Lomakkeen voit ladata tämän sivun alalaidasta.

4. Huomioi etu hinnassa

Peri kurssilaiselta kurssimaksua opintoseteliedulla alennetun kurssimaksun verran.

5. Ilmoita edun määrä meille

Välittömästi kurssin alettua vahvista opintosetelietua saavien opiskelijoiden määrä sähköpostiin info@skafnet.fi. Näin  pystymme heti siirtämään käyttämättä jäävät tuet jonossa oleville hakijoille.

6. Tee tilitys ja laskuta etu Kansalaisfoorumilta

Kurssin päätyttyä tee kurssitilitys normaalisti SkafNet-palvelussa. Laskuta opintosetelietu Kansalaisfoorumilta ja liitä mukaan kurssilaisten henkilökohtaiset opintosetelianomukset. Merkitse laskuun viesti ”opintosetelietu” ja kurssin SkafNet-numero. Liitä laskuun myös kurssitiedote.

Lisätietoa edun perusteista

  • Maahanmuuttajilla tarkoitetaan Suomeen muuttaneita ulkomaalaisia henkilöitä, joilla on kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.
  • Työttömiksi voidaan lukea myös pitkähköksi ajaksi lomautetut henkilöt.
  • Eläkkeellä olevilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka saavat eläkettä eivätkä ole ansiotyössä.

Tarvittavat lomakkeet:

Hakemus kurssin saamiseksi opintoseteliedun piiriin
Kurssilaisen opintosetelianomus pdf-tiedosto
Kurssilaisen opintosetelianomus Word-tiedosto