Kuva: Sticker Mule / Unsplash

Haluaisiko yhdistyksesi järjestää kurssin? Kansalaisfoorumi tarjoaa yhdistyksille apua koulutusten suunnitteluun sekä taloudellista tukea kustannuksiin.

Mihin kansalaisfoorumin kurssitukea saa?

Myönnämme kurssitukea yhdistysten järjestämiin koulutustilaisuuksiin, joihin osallistuu vähintään kahdeksan 15 vuotta täyttänyttä. Koulutustilaisuuden kesto voi olla yhdestä tunnista ylöspäin. Tukea voi hakea koulutukseen, johon ei tule valtion rahoitusta muuta kautta. Kurssi voidaan järjestää lähi- tai verkko-opetuksena tai niiden yhdistelmänä. Kurssituki on opintokeskustoiminnan valtionosuutta momentilta 29.10.31 ja perustuu Lakiin Vapaasta Sivistystyöstä.

Avaimet onnistuneeseen kurssiin -aineistosta löytyy runsaasti hyödyllistä tietoa kurssin suunnittelemiseen.

Paljonko tukea saa?

Tukea maksetaan opintotuntien ja -kulujen mukaan. Vuonna 2023 tuki voi olla korkeintaan 50 % tukeen oikeuttavista kuluista.

Kurssituen määrä:

  • Jäsenjärjestöille ja niiden jäsenyhdistyksille: tuki on enintään 27 euroa/opintotunti
  • Muille yhdistyksille: tuki on enintään 23 euroa/opintotunti

Tuen saaminen edellyttää, että kaikkiin kurssin tiedotusmateriaaleihin tulee olla lisätty ”Osaamistamme tukee Opintokeskus Kansalaisfoorumi” -logo. Voit ladata logon sekä sähköisiin että painettaviin/tulostettaviin materiaaleihin Kansalaisfoorumin logot -sivulta.

Lisätietoja tuen perusteista ja tukeen oikeuttavista kuluista: Kurssituen määrä ja hyväksyttävät kulut vuonna 2023

Ohje oman henkilöstön ja oman toimitilan kulujen erittelyyn

Lisätietoa opintotuntien laskemisesta verkko-opetuksessa peda.net sivuillamme.

Miten ja milloin haet tukea?

Tukea haetaan Skaftuki-verkkopalvelussa, jonka käyttö edellyttää käyttäjäksi rekisteröitymistä. Rekisteröitymisohjeet löydät Skaftuki-sivulta. Hae tulevan vuoden kursseja varten vuosikiintiö kuluvan vuoden marraskuussa. Kiintiötä hakiessasi ilmoita yhdistyksenne koulutustoiminnan laajuus, sisältö, tavoitteet ja painopisteet.

Huom. Uudet tuen hakijat saavat tuen haun vireille myös kesken vuotta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@skaftuki.fi.

Tarkemmat ohjeet tuen määrästä, ehdoista, hakemisesta sekä kurssiselvityksen tekemisestä löydät Skaftuki-palvelusta.

Apua koulutusten suunnitteluun

Kansalaisfoorumin koulutussuunnittelijoita saat pedagogista apua ja vinkkejä koulutusten suunnitteluun. Autamme esimerkiksi sopivan kouluttajan etsimisessä tai sopivien menetelmien valinnassa.

Opas järjestöjen kouluttajille on julkaistu avuksi ja tueksi Kansalaisfoorumin tukeman kurssin tai opintoryhmän kouluttajalle.

Kansalaisfoorumissa noudatetaan kaikessa toiminnassa turvallisemman tilan periaatteita, joiden tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 

Voit hyödyntää kursseilla myös Kansalaisfoorumin julkaisuja ja verkkokoulutusohjeita.

Kansalaisfoorumissa toteutetaan kestävän kehityksen ohjelmaa, joka ottaa huomioon ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden. Lisätietoja Kansalaisfoorumin Kestävyys kurssi- ja opintoryhmätoiminnassa -oppaasta.

Same in English: Sustainability in courses and study groups

Ota meihin rohkeasti yhteyttä – suunnitellaan yhdessä sellaisia koulutuksia, jotka innostavat ja tukevat yhdistyksenne tavoitteita!

Lataa tästä tarvittavat lomakkeet

HUOM! Tallenna lomakkeet omalle tietokoneellesi ennen niiden täyttämistä. Tällä vältät mahdolliset yhteensopivuusongelmat verkkoselaimen kanssa.

Kouluttajan palkkio- ja matkakulut, pdf-lomake (yhdistysten omaan käyttöön, ei Kansalaisfoorumin palkanlaskentaa varten)

Kurssin ohjelma, pdf-lomake

Osanottajaluettelo, pdf-lomake