Haluaisiko yhdistyksesi järjestää kurssin? Kansalaisfoorumi tarjoaa yhdistyksille ja yhteisöille apua koulutusten suunnitteluun sekä taloudellista tukea kurssien järjestämisestä aiheutuviin kuluihin.

Mihin Kansalaisfoorumin kurssitukea saa?

Tuemme kursseja, joille osallistuu vähintään kahdeksan 15 vuotta täyttänyttä henkilöä ja joiden kesto on vähintään neljä opintotuntia (1 opintotunti = 45 minuuttia).

Tukeen oikeuttavia kuluja ovat muun muassa:

 • Kouluttajan palkkiot ja työnantajan eläke- ja sosiaaliturvamaksut
 • Kouluttajan matka- ja majoituskulut sekä päivärahat
 • Kurssin ilmoitus- ja kopiointikulut
 • Kurssitilojen ja opetusvälineiden vuokrakulut
 • Kurssin osallistujien matka- ja majoituskulut. Matkakustannukset voivat olla enintään 20 % kaikista tukeen oikeuttavista kuluista.

Kurssin järjestäjällä tulee olla kirjanpidossaan kuitti kaikista kuluista. Tuen saaminen edellyttää, että kaikissa kurssin tiedotusmateriaaleissa on maininta “Koulutus järjestetään Kansalaisfoorumin tuella.” sekä Kansalaisfoorumin logo. Voit ladata Kansalaisfoorumin logon sekä sähköisiin että painettaviin/tulostettaviin materiaaleihin täältä.

Paljonko tukea saa?

Tukea maksetaan kurssituntien määrän ja kurssin kulujen mukaan. Tuki voi olla korkeintaan 50 prosenttia tukeen oikeuttavista kuluista.

Kurssituen määrä:

 • Jäsenjärjestöille: tuki on enintään 21 euroa/opintotunti (á 45 min), kun yhdistys on itse maksanut kaikki kurssiin liittyvät kulut, myös kouluttajien palkkiot ja niihin liittyvät työnantajamaksut. Jos Kansalaisfoorumi maksaa kouluttajien palkkiot, on kurssituki enintään 18 euroa/opintotunti.
 • Muille järjestöille: tuki on enintään 16 euroa/opintotunti (á 45 min), kun yhdistys on itse maksanut kaikki kurssiin liittyvät kulut, myös kouluttajien palkkiot ja niihin liittyvät työnantajamaksut. Jos Kansalaisfoorumi maksaa kouluttajien palkkiot, on kurssituki enintään 13 euroa/opintotunti.

Maksimituen saa kun kurssilla on hyväksyttäviä kuluja vähintään 42 euroa/opintotunti, kurssin toteuttaja on maksanut kurssin kulut ennen tilityksen tekemistä (myös palkkiot) ja aloittaa kurssin tilityksen tekemisen SkafNetissä kuukauden sisällä kurssin päättymisestä.

Luentotuen määrä:

 • Jos järjestät luentotilaisuuden, tuki on 30 euroa/opintotunti.
 • Luennon kriteerit: Luennon tulee olla pituudeltaan 1-2 opintotuntia, ja sen tulee olla kaikille avoin ja maksuton.

Miten ja milloin haet tukea?

Hae tulevan vuoden kurssitunnit kuluvan vuoden joulukuussa Kansalaisfoorumin sähköisessä SkafNet-palvelussa. Myös luentotukea haetaan SkafNetissa – merkitse tilaisuuden nimeen sana “luento” tukea hakiessasi. SkafNetin käyttö edellyttää rekisteröitymistä, ja ohjeet tunnusten hankkimiseen löydät täältä. Voit kysyä lisätietoja kurssituen hakemisesta myös sähköpostitse: info@skafnet.fi.

Tukea voit hakea kurssille, johon ei tule valtion rahoitusta muuta kautta. Valtion rahoittamia ovat esimerkiksi STEA-avustukset, muiden opintokeskusten myöntämät tuet sekä kansalaisopistojen kurssit.

Saat meiltä myös pedagogista apua ja vinkkejä koulutusten suunnitteluun. Autamme esimerkiksi sopivan kouluttajan etsimisessä tai sopivien menetelmien valinnassa.

Kurssin jälkeen

Tee kurssitilitys SkafNetissä viimeistään kuukauden kuluessa kurssin päättymisestä. Jos tilitystä ei tehdä tässä määräajassa, kurssi poistuu SkafNetistä automaattisesti.

 • Liitteet: Liitä SkafNetissä tehtävään tilitykseen kurssin ohjelma ja osallistujaluettelo.
 • Tositteet: Kurssin kulujen tulee olla maksettuna tilitystä tehtäessä. Menotositteita ei tarvitse liittää tilitykseen, jos ne sisältyvät rekisteröityneen yhdistyksen kirjanpitoon ja ne voi sieltä tarkistaa. Tarkistamme pistokokein tilityksissä ilmoitettujen kulujen paikkansa pitävyyden.
 • Palkkiolaskut: Jos palkkiot veloitetaan laskulla, laskun maksaa aina kurssin järjestäjä. Jos palkkioita maksetaan palkkana (verokortilla), Kansalaisfoorumi voi hoitaa maksamisen. Tässä tapauksessa skannaa kouluttajan allekirjoittama palkkiolasku ja verokortti, ja lataa ne kurssitilityksen liitteiksi SkafNetiin tai postita ne kurssin SkafNet-tunnuksella merkittynä Kansalaisfoorumin keskustoimistolle Tikkurilaan kyseessä olevan kuukauden 5. päivään mennessä. Palkkiot maksetaan saman kuukauden 15. päivänä. Huom. syyskuun 2018 alusta lähtien tilityspäivä on kuun 1. päivä ja palkkioiden maksupäivä kuun 7. päivä. Poikkeuksena on heinäkuu, jolloin toimistomme on suljettu.
 • Lomakkeet: Säästä itselläsi kopiot täyttämistäsi lomakkeista.

Lisätietoja kurssituntien varauksesta ja tilityksestä saat Kansalaisfoorumin kurssituki ja SkafNet -ohjeesta.

Apua koulutusten suunnitteluun

Kansalaisfoorumin koulutussuunnittelijoita saat pedagogista apua ja vinkkejä koulutusten suunnitteluun. Autamme esimerkiksi sopivan kouluttajan etsimisessä tai sopivien menetelmien valinnassa. Voit hyödyntää kursseilla myös Kansalaisfoorumin julkaisuja.

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Timo Tervo, timo.tervo@kansalaisfoorumi.fi. Ota rohkeasti yhteyttä – suunnitellaan yhdessä sellaisia koulutuksia, jotka innostavat ja tukevat yhdistyksenne tavoitteita!

Lataa tästä tarvittavat lomakkeet:

Tallenna tiedostot ensin omalle tietokoneellesi. Sen jälkeen lomakkeen kentät aktivoituvat, ja pystyt täyttämään ne koneellasi. Sekä pdf- että word-versiot voi täyttää koneella, mutta pdf-versiot soveltuvat paremmin käsin täytettäviksi.

 

Jaa sivu:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone