Kuva: Sticker Mule / Unsplash

Koronarajoitukset ja ohjeet koulutuksissamme sekä kurssi- ja opintoryhmätoiminnassa.

Haluaisiko yhdistyksesi järjestää kurssin? Kansalaisfoorumi tarjoaa yhdistyksille apua koulutusten suunnitteluun sekä taloudellista tukea kustannuksiin.

Mihin kansalaisfoorumin kurssitukea saa?

Myönnämme kurssitukea yhdistysten järjestämiä koulutustilaisuuksiin, joihin osallistuu vähintään kahdeksan 15 vuotta täyttänyttä. Koulutustilaisuuden kesto voi olla yhdestä tunnista ylöspäin. Tukea voit hakea koulutukseen, johon ei tule valtion rahoitusta muuta kautta. Kurssi voidaan järjestää lähi- tai verkko-opetuksena tai niiden yhdistelmänä.

Paljonko tukea saa?

Tukea maksetaan opintotuntien ja -kulujen mukaan. Tuki voi olla korkeintaan 60 % tukeen oikeuttavista kuluista.

Kurssituen määrä:

  • Jäsenjärjestöille ja niiden jäsenyhdistyksille: tuki on enintään 26 euroa/opintotunti
  • Muille yhdistyksille: tuki on enintään 22 euroa/opintotunti

Tuen saaminen edellyttää, että kaikissa kurssin tiedotusmateriaaleissa on maininta Kansalaisfoorumin tuesta sekä Kansalaisfoorumin logo. Voit ladata Kansalaisfoorumin logon sekä sähköisiin että painettaviin/tulostettaviin materiaaleihin Kansalaisfoorumin logot -sivulta.

Lisätietoja tuen perusteista ja tukeen oikeuttavista kuluista: Kurssituen määrä ja hyväksyttävät kulut 2021.

Lisätietoa opintotuntien laskemisesta verkko-opetuksessa peda.net sivuillamme.

Miten ja milloin haet tukea?

Tukea haetaan Skaftuki-verkkopalvelussa, jonka käyttö edellyttää käyttäjäksi rekisteröitymistä. Rekisteröitymisohjeet löydät Skaftuki-sivulta. Hae tulevan vuoden kursseja varten vuosikiintiö kuluvan vuoden marraskuussa. Kiintiötä hakiessasi ilmoita yhdistyksenne koulutustoiminnan laajuus, sisältö, tavoitteet ja painopisteet.

Huom. Uudet tuen hakijat saavat tuen haun vireille myös kesken vuotta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@skaftuki.fi.

Tarkemmat ohjeet tuen määrästä, ehdoista, hakemisesta sekä kurssiselvityksen tekemisestä löydät Skaftuki-palvelusta.

Apua koulutusten suunnitteluun

Kansalaisfoorumin koulutussuunnittelijoita saat pedagogista apua ja vinkkejä koulutusten suunnitteluun. Autamme esimerkiksi sopivan kouluttajan etsimisessä tai sopivien menetelmien valinnassa.

Avaimet onnistuneeseen kurssiin -aineistosta löytyy runsaasti hyödyllistä tietoa kurssin suunnittelemiseen.

Opas järjestöjen kouluttajille on julkaistu avuksi ja tueksi Kansalaisfoorumin tukeman kurssin tai opintoryhmän kouluttajalle.

Voit hyödyntää kursseilla myös Kansalaisfoorumin julkaisuja ja verkkokoulutusohjeita.

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Anna Kirstinä, anna.kirstina@kansalaisfoorumi.fi. Ota rohkeasti yhteyttä – suunnitellaan yhdessä sellaisia koulutuksia, jotka innostavat ja tukevat yhdistyksenne tavoitteita!

Lataa tästä tarvittavat lomakkeet

Tallenna tiedostot ensin omalle tietokoneellesi. Tämän jälkeen PDF-lomakkeen kentät aktivoituvat, ja pystyt täyttämään ne koneellasi.

Kouluttajan palkkio- ja matkakulut, pdf-lomake

Kurssin ohjelma, pdf-lomake

Osanottajaluettelo, pdf-lomake