Kuva:

Kansalaisfoorumi är en riksomfattande vuxenläroanstalt, en av 12 studiecentraler som verkar i Finland. Vårt mål är att främja ett aktivt medborgarskap, stärka gemenskapen och erbjuda möjligheter till social delaktighet och att växa som människa. Inom ramen för vår verksamhet har både sammanslutningar och individer möjlighet att utveckla sig själva med hjälp av kultur, konst och gemensam verksamhet.

Vi ordnar utbildningar och seminarier som är öppna för alla. Utöver våra egna utbildningar erbjuder vi ekonomiskt och pedagogiskt stöd för utbildningsverksamheten i våra sju medlemsorganisationer. Tillsammans med medlemsorganisationerna ordnar vi årligen ca 23 000 timmar utbildning. I de samfundsbaserade studiegrupperna studerar man ca 6 300 timmar. Antalet deltagare är ca 17 000 per år.

I vår utbildningsverksamhet betonar vi dialog och värdesättning av deltagarnas livserfarenhet. I våra utbildningar utnyttjar vi konstbaserade metoder. Verksamheten baserar sig på kamratlärande och skapande av gemensam kunskap.

Våra böcker och andra publikationer erbjuder aktuell och praktisk information om till exempel föreningsverksamhet, civilsamhället, kultur- och konstfostran samt funktionella inlärningsmetoder. Vi upprätthåller också den omfattande webbplatsen kansalaisyhteiskunta.fi.

Vi genomför olika projekt själva och tillsammans med medlemsorganisationerna och andra samarbetspartner. En del av projektverksamheten är internationell. I projektens innehåll betonas bland annat utveckling av förenings- och samhällsaktivitet, ett aktivt medborgarskap, konst och kultur. Om du är intresserad av projektsamarbete med oss, kontakta generalsekreterare Anneliina Wevelsiep: anneliina.wevelsiep@kansalaisfoorumi.fi.