Kuva: Alisa Anton

Kansalaisfoorumin tarjoaa kullekin jäsenjärjestölleen vuodessa 1–2 maksutonta koulutusta, joiden kesto on yhteensä enintään kuusi opintotuntia. Tarjolla olevat koulutukset on esitelty tällä sivulla.

Järjestökoulutus

Avaimia onnistuneeseen verkkokokoukseen ja jäsenistön digiosallistamiseen

Kesto: 3–6 opintotuntia (á 45 min.)
Kouluttaja: koulutussuunnittelija Pekka Kinnunen

Koulutuksessa opetellaan verkkopalaverin hallinnoimista etänä tai harjoitellaan hyviksi koettujen ilmaisten verkkosovellusten käyttämistä kokouksessa ja osallistamisen apuvälineenä yhdistyksen arjessa. Koulutukseen voi valita itse tai yhteistyössä kouluttajan kanssa yhden tai useamman seuraavista sovelluksista:

  • Jitsi ilmainen verkkoneuvotteluohjelma
  • EtherPad yhteiskirjoittamiseen tai kokousmuistiinpanoihin
  • AnswerGarden tiedon, mielipiteiden tai ideoiden keräämiseen
  • Mentimeter äänestämiseen, mielipiteiden kartoittamiseen tai ideointiin
  • OpaVote suljetun verkkoäänestyksen suorittamiseen
  • SurveyMonkey kyselyn suorittamiseen, palautteen keräämiseen tai ilmoittautumislomakkeen tekemiseen
  • Padlet yhteiseen ideointiin tai ryhmätöihin
  • Flinga ideointiin ja ryhmätöihin
  • Kahoot mielipiteiden kartoittamiseen tai leikkimielisiin kyselyihin ja kilpailuihin
  • Quizizz pelipohjainen sovellus esimerkiksi tietokilpailuiden suorittamiseen

Digijäte yhdistystoiminnassa

Kesto: 3 opintotuntia (á 45 min.)
Kouluttaja: mediakasvattaja Raisa Laukkanen

Mobiililaitteiden ja tietokoneiden arkisella käytöllä on merkittäviä, moniulotteisia ja jatkuvasti kasvavia ympäristövaikutuksia. Digijäte yhdistystoiminnassa -koulutuksessa tutkitaan aihetta eri näkökulmista. Koulutuksessa opitaan myös miten pienillä päätöksillä omassa ja yhdistyksen arkisessa toiminnassa voidaan vähentää sekä sähkö- ja elektroniikkaromun että digitaalisessa muodossa olevan ylimääräisen materiaalin määrää.

Hyvällä mielellä hallituksessa

Kesto: 3 opintotuntia (á 45 min.)
Kouluttajat: koulutussuunnittelijat Annamari Martinviita ja Tuula Hyystinmäki

Hyvin toimiva yhdistys houkuttelee mukaan monenlaisia osallistujia. Hyvällä mielellä hallituksessa koulutuksessa perehdytään hallitustyöskentelyyn, hyvään kommunikaatioon ja osallistamiseen. Miten tehdään hallitustoiminnasta avointa ja houkuttelevaa myös uusille jäsenille? Miten otetaan kaikki halukkaat mukaan tekemiseen? Miten pidetään kokouksia, joissa asiat etenevät jouhevasti, ideointi luistaa ja kaikkien äänet pääsevät kuuluviin? Koulutuksessa piipahdetaan puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja tiedotusvastaavan rooleissa, ja käydään läpi hyviä tapoja jakaa tietoa ja järjestää hallituksen työtä tehokkaasti.

Kohti vastuullisempaa yhdistystoimintaa

Kesto: 3 opintotuntia (á 45 min.)
Kouluttajat: koulutussuunnittelija Maiju Hirviniemi ja mediakasvattaja Raisa Laukkanen

Miten yhdistyksenne voisi olla kestävämpi ja vastuullisempi toimija tulevaisuudessa? Minkälaisia ihanteita teillä on arjessa ja toiminnassa? Onko kaikkien helppo tulla mukaan toimintaanne? Miten edistätte kestävien elämäntapojen omaksumista? Koulutus tarjoaa perustietoa kestävyydestä ja vastuullisuudesta yhdistystoiminnassa. Lisäksi siinä tartutaan yhdistyksen omista lähtökohdista ja kiinnostuksen kohteista riippuen 1–2 kehittämiskohtaan, joita lähdetään tutkailemaan. Tavoitteena on hahmotella suunnitelma, jolla voidaan edistää kestävämpää ja vastuullisempaa toimintaa seuraavan kauden aikana.

Puheenjohtaja/sihteeri-koulutus

Kesto: 3 opintotuntia (á 45 min.)
Kouluttajat: koulutussuunnittelijat Tuula Hyystinmäki ja Annamari Martinviita

Yhdistyksen keskeiset toimihenkilöt ja tehtävänkuvat ovat puheenjohtaja ja sihteeri. Koulutuksessa käydään läpi tehtäviä, vastuita ja mietitään myös motivoitumista ja jaksamista.

Hyvinvointia etsimässä

Kesto: 3 opintotuntia (á 45 min.)
Kouluttajat: Hanna Pulkkinen ja Maiju Hirviniemi

Koulutuksessa pysähdytään tutkimaan omaa toimintaa työssä sekä järjestön kehittämistä. Samalla rauhoitutaan hyvinvoinnin äärelle ja pohditaan, miten sitä voidaan edistää työyhteisössä. Koulutuksessa hyödynnetään työnohjauksellisia menetelmiä kuten dialogia ja toisilta oppimista. Aiheisiin syvennytään taidelähtöisesti esimerkiksi kuvallisen työskentelyn tai kirjoittamisen keinoin. Teemme matalan kynnyksen harjoitteita, joiden tarkoituksena on synnyttää keskustelua, virkistää mieltä sekä rentouttaa kehoa.

Yhdistys turvallisempana tilana

Kesto: 2–3 opintotuntia (á 45 min.)
Kouluttaja: koulutussuunnittelija Minna Lepistö

Millainen on turvallisempi ja saavutettava fyysinen ja sosiaalinen tila? Mihin turvallisen tilan luominen perustuu? Koulutuksessa tutustutaan yhdenvertaisuuden perusteisiin sekä turvallisemman tilan periaatteisiin yhdistystoimijan näkökulmasta. Koulutus antaa valmiuden rakentaa yhteisöllisesti turvallisemman tilan ohjeistukset omalle yhdistykselle tai toimintaryhmälle.

Näin toimii yhdistyksen hallitus

Kesto: 3 opintotuntia (á 45 min.)
Kouluttajat: koulutussuunnittelijat Tuula Hyystinmäki ja Annamari Martinviita

Perustietoa hallituksen työsarasta; tehtävät, valta ja vastuut. Hallituksen hyvät kokouskäytännöt ja toimivat pelisäännöt. Miten hallitus voi omaa työtänsä arvioida?

Selkokieli työkaluna monikulttuurisessa toiminnassa

Kesto: 2,5-4 opintotuntia (á 45 min.)
Kouluttaja: Fon Krairiksh

Häirintätilanteiden käsittely ja sovittelu

Kesto: 2,5-4 opintotuntia (á 45 min.)
Kouluttaja: Fon Krairiksh

Digitaidot ja viestintä

Kivointa on leikkaaminen – videoeditointi

Kesto: 3–6 opintotuntia (á 45 min.)
Kouluttaja: mediakasvattaja Raisa Laukkanen

Koulutuksessa käydään läpi perusteet liikkuvan kuvan ja äänen leikkaamisen mahdollisuuksista sekä videon jälkituotannon vaiheet. Koulutus sopii jonkin verran videoita tehneille, jotka haluavat oppia käyttämään editointiohjelmia (maksullinen Adobe Premiere ja maksuton DaVinci Resolve). Koulutuksen sisältöä voidaan räätälöidä osallistujien toiveiden mukaan.

Mobiilivideo

Kesto: 3–6 opintotuntia (á 45 min.)
Kouluttaja: mediakasvattaja Raisa Laukkanen

Älypuhelimella on mahdollista tehdä videoita ideasta jakeluun asti. Koulutuksessa käydään läpi perusteet kuvauksesta, äänen käytöstä, kevyestä editoinnista ja jakeluvaihtoehdoista. Koulutuksen sisältöä voidaan räätälöidä osallistujien toiveiden mukaan.

Saavutettavat Word- ja pdf-tiedostot

Kesto: 3 opintotuntia (á 45 min.)
Kouluttaja: mediakasvattaja Raisa Laukkanen

Koulutuksessa opitaan – käytännön tehtävän avulla harjoitellen – tekemään digipalvelulain vaatimusten mukaisia saavutettavia Word- ja PDF-tiedostoja. Saavutettava tiedosto on muutaman toimenpiteen avulla kaikin tavoin käyttäjäystävälliseksi ja rakenteeltaan selkeäksi tehty tiedosto, jota on helppoa lukea myös näkövammaisten käyttämillä apuvälineillä.

Sosiaalisen median saavutettavuus

Kesto: 3 opintotuntia (á 45 min.)
Kouluttaja: mediakasvattaja Raisa Laukkanen

Koulutuksessa selviää mitä sosiaalisen median saavutettavuudella tarkoitetaan ja miksi se on tärkeää. Koulutuksessa käydään läpi Instagramin, Facebookin, Twitterin ja YouTuben sisällölliset ja tekniset saavutettavuustoimenpiteet.

Zoom-seikkailu

Kesto: 3 opintotuntia (á 45 min.)
Kouluttajat: koulutussuunnittelijat Annamari Martinviita ja Raisa Laukkanen

Zoom-seikkailu-verkkokoulutus on matalan kynnyksen yhdessä oppimisen hetki kouluttajille ja ryhmänohjaajille, jotka käyttävät Zoom-ohjelmaa. Pienryhmässä kokeillaan, seikkaillaan ja erehdytään Zoomissa yhdessä turvallisesti ja ohjatusti. Kouluttajina toimivat itsekin kantapään kautta oppinsa saaneet koulutussuunnittelijat.