Kuva: iStock

Julkaisemme Peda.net-sivustollamme oppimateriaalia ja julkaisuja, jotka liittyvät taide- ja kulttuuriharrastusten tukemiseen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja verkkokoulutusten järjestämiseen. Osa materiaaleista on vapaasti saatavilla, ja osa yksittäisten kurssien osallistujien käytössä. Sivuston sisältöä päivitetään ja täydennetään jatkuvasti.

Vapaasti saatavilla olevat verkkomateriaalit

Ohjeita ja työkaluja verkkokoulutusten toteuttamiseen: Ohjepaketti on koottu avuksi kaikille kouluttajille ja ohjaajille, jotka pohtivat opetuksen toteuttamista verkossa.

Materiaalipaketti aktiivisten ja demokraattisten kansalaisten kouluttajille: Paketti sisältää  materiaaleja, jotka tukevat aktiivisen ja demokraattisen kansalaisen tietojen, taitojen ja asenteiden kouluttamista vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.