Kuva: iStock

Tältä sivulta löydät:

 • Miksi tallentaa vapaan sivistystyön opintosuoritustietoja?
 • Suostumuksen antaminen
 • Käsiteltävät tiedot
 • Knoppi-koulutus
 • Erätauko-dialogin ohjaajakoulutus
 • Suostumuslomake

Oma Opintopolku -palvelu opiskelijoille

Oma Opintopolusta löytyy valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opinto- ja suoritustietoja. Syksystä 2021 alkaen sinne on voinut saada opintosuoritusmerkinnän myös joistakin vapaan sivistystyön opinnoista. Vapaan sivistystyön opinnoista tehdään merkintä vain osallistujan suostumuksella.

Koulutukset, joista voi saada suoritusmerkinnän, on aina opintopisteytetty. Koulutuksen aikana kouluttaja arvioi opiskelijan osaamisen.

Miksi tallentaa vapaan sivistystyön opintosuoritustietoja?

Tavoitteena opintosuoritusten tallentamisessa valtakunnalliseen rekisteriin on saada vapaassa sivistystyössä hankittu osaaminen näkyväksi. Esimerkiksi järjestöissä ja yhdistyksissä toteutunut opiskelu tuo osallistujille monenlaista työelämässä ja vapaa-ajalla tarvittavaa osaamista, jonka tunnistamista ja tunnustamista rekisterillä pyritään parantamaan.

Oma Opintopolku-palvelussa opiskelija voi:

 • tarkastella omia koulutustietojaan (säilyvät aina tallessa!)
 • jakaa halutessaan koulutustietoa oppilaitokselle, esimerkiksi aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukua varten.
 • jakaa halutessaan koulutustietoa työnantajalle, esim. työnhakutilanteissa.

Omien koulutustietojen jakaminen tapahtuu luomalla Oma Opintopolku -palvelussa linkki, jonka opiskelija voi lähettää valitsemalleen taholle. Linkin aktivoituaan kolmas osapuoli, eli esim. oppilaitos, saa näkyviin ne tiedot, joihin opiskelija myöntää pääsyn. Palvelussa opiskelija voi myös poistaa linkin käytöstä ja näin vaikuttaa tietojen luovuttamiseen. Käytännössä linkin poistaminen varmistaa sen, ettei kolmas osapuoli enää pääse katsomaan luovutettuja tietoja.

Tietojen käyttötarkoitukset ja luovutuskäytännöt

Suostumuksen antaminen

Halutessaan tietyn koulutuksen tiedot Oma Opintopolkuun, opiskelijan täytyy antaa suostumus koulutuksen tallentamiseen koulutuksen alkaessa. Alaikäisen lapsen ollessa kyseessä, suostumuksen antaa lapsen huoltaja. Suostumus säilytetään pysyvästi.

Suostumus pyydetään digitaalisessa muodossa, VismaSign järjestelmän kautta. VismaSigniin kirjaudutaan omilla tai huoltajan pankkitunnuksilla. Pankkitunnusten tai opiskelijan henkilötunnuksen puuttuessa voit ottaa yhteyttä: maiju.hirviniemi@kansalaisfoorumi.fi.

Opiskelija voi halutessaan pyytää opintosuorituksen poistamista. Suostumuksen peruuttaminen tehdään Opetushallitukselle Oma Opintopolku -palvelun kautta. Poistaminen on mahdollista, mikäli opintosuoritusta ei ole käytetty esim. osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksessa tai työnhaussa tai etuuden saamiseen.

Käsiteltävät tiedot

Koulutuksen loputtua oppilaitos Kansalaisfoorumi siirtää suostumuslomakkeessa kysyttävät tiedot sekä opiskelijan arvioinnin osaksi Opetushallituksen ylläpitämää Oma Opintopolkua. Siirrettävä tieto pitää sisällään sukunimen, etunimet ja henkilötunnuksen. Lisäksi siirretään koulutuksen nimi ja laajuus opintopisteinä, päättymispäivä ja arviointi.

Kansalaisfoorumin tallentamien tietojen lisäksi Opetushallitus tallentaa opiskelijasta oppijanumeron edellyttämät tiedot. Näitä tietoja ovat kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarvittavat yhteystiedot. Nämä tiedot tallentuvat automaattisesti väestötietojärjestelmästä.

Koski-palvelun tietosuojaseloste

Kansalaisfoorumin tietosuojaseloste

Knoppi-koulutus

Opintokeskus Kansalaisfoorumi on oppilaitos, joka tarjoaa Nuorisoseurojen Knoppi-koulutuksen osallistujille mahdollisuuden saada koulutuksesta suoritusmerkintä Omaan Opintopolkuun 1.9.2023 lähtien. Nuorisoseurat ja Opintokeskus Kansalaisfoorumi järjestävät Knoppi-koulutusta yhdessä.

 • Suoritustiedon tallentaminen tehdään vain, mikäli opiskelija tätä itse haluaa ja antaa siihen suostumuksensa kirjallisesti. Alaikäisten puolesta suostumuksen antaa huoltaja.
 • Opiskelijan täytyy antaa suostumus oman opintosuorituksen arviointiin ja suorituksen tallentamiseen Omaan Opintopolkuun koulutuksen alkaessa. Lomake löytyy tämän sivun lopusta.
 • Suostumus tai suoritustiedon tallentaminen ei ole edellytys koulutukseen osallistumiselle.

Opiskelijan suoritus arvioidaan viimeistään koulutuksen päätyttyä. Knoppi-koulutuksen (opintopisteet) arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty. Mikäli opiskelija saa hylätyn arvioinnin, suorituksen tietoja ei viedä osaksi valtakunnallista rekisteriä, vaikka suostumus tietojen siirtoon olisi annettu.

Lisätietoja tarvittaessa antaa Maiju Hirviniemi: maiju.hirviniemi@kansalaisfoorumi.fi

Erätauko-dialogin ohjaajakoulutus

Opintokeskus Kansalaisfoorumin Erätauko-dialogin ohjaajakoulutuksesta voi halutessaan saada Oma Opintopolku -suoritusmerkinnän. Koulutus on laajuudeltaan 1,5 opintopistettä ja se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Vain hyväksytyistä suorituksista viedään tieto Omaan Opintopolkuun. Mikäli osallistuja haluaa suorituksensa arvioitavan ja merkinnän Omaan Opintopolkuun, tulee oma suostumus antaa alla olevalla lomakkeella joko ennen koulutusta tai viimeistään heti koulutuksen alussa. Koulutukseen ilmoittautuneet saavat suoritusmahdollisuudesta lisätietoa.

Lisätietoja tarvittaessa antaa Anna Kirstinä: anna.kirstina@kansalaisfoorumi.fi

Suostumuslomake

Lisätietodokumentti