Kuva: iStock

Aamupäivän työpajat

Työpaja 1: Oivalluksia forumteatteriesityksen jälkeen

keskustelun fasilitaattori: Mari Tapio

Työpajassa jutellaan vapaasti muiden osallistujien kanssa forumteatteriesityksen herättämistä ajatuksista ja tuntemuksista ja syvennetään sitä kautta omaa ajattelua yhdenvertaisuudesta ja moninaisuudesta omassa työssä.

Työpaja 2: Turvallisemman tilan periaatteet – tie turvallisempaan osallistumiseen

vetäjät: Riina Kylmälahti ja Minna Pasi

Työpajassa pohditaan ja löydetään vastauksia siihen, mikä merkitys turvallisemmalla tilalla on koulutusten osallistujille. Miten kouluttaja voi yhdessä ryhmänsä kanssa luoda turvallisemman tilan periaatteet ryhmälle? Mitä menetelmiä periaatteiden muodostamisessa voisi hyödyntää? Miten varmistetaan, että jokaisella osallistujalla on turvallinen olo – jokainen kokee itsensä hyväksytyksi ja ympäristönsä turvalliseksi? Työpajassa on esillä toiminnan tueksi turvallisemman tilan periaatteiden kortit ja kuvat.

Työpaja 3: Erityisryhmän käynnistäminen ja ohjaaminen

vetäjä: Sanna Saarela

Työpajassa käsitellään erityisryhmän käynnistämisen vaiheita case-esimerkin avulla. Pohditaan tarvittavia resursseja, tiloja, yksilöllisiä menetelmiä, niiden soveltamista ja ohjaajan oman ammattitaidon kehittämistä. Työpajassa on mahdollisuuksien mukaan mukana myös kokemusasiantuntija kehitysvammaisten teatteriryhmästä.

Työpaja 4: Turvallisesta tilasta rohkeaan tilaan: Kehoturvallisuus, inklusiivisuus ja leikin mahdollisuudet perinteisissä materiaaleissa

vetäjä: Arttu Peltoniemi

Työpajassa käsitellään eri taidealojen perinteisiä materiaaleja, joihin voi sisältyä rajoittavia roolituksia ja epätasa-arvoisia valta-asemia. Perehdytään siihen, kuinka opettaa perinnemateriaalia niin, että materiaalin roolittava ja rajaava painolasti on leikkisien mahdollisuuksien luoja. Miten ohjaaja voi mahdollistaa kokonaisvaltaisen tunneilmaisun samalla, kun huolehtii kaikkien kehoturvallisuudesta? Miten sukupuolittuneet käytännöt tunnistetaan opetuksessa, ja miten niitä käsitellään? Aihetta lähestytään kansantanssista nousevien esimerkkien kautta, osallistujien omiin taidealoihin soveltaen.

Työpaja 5: Aistit ja saavutettavuus

vetäjä: Jarmo Skön

Työpajassa keskustellaan saavutettavuudesta taide- ja kulttuuriharrastuksissa ihmisen eri aistien näkökulmasta. Miten aistien vaihteleva toiminta vaikuttaa eri taiteen lajien kokemiseen tai harrastamiseen, ja yksilöiden ohjaamiseen? Keskustelun lomassa teemme yhdessä moniaistisia harjoitteita.

Iltapäivän työpajat

Työpaja 1: Oman ajattelun syventäminen alustuksesta vertaisoppimalla

keskustelun fasilitaattori: Pekka Kinnunen

Työpajassa jaetaan vapaasti muiden osallistujien kanssa ajatuksia Arto O. Salosen esityksen herättämistä ajatuksista ja tuntemuksista ja syvennetään sitä kautta omaa ajattelua teemasta.

Työpaja 2: Palautteen antaminen ja saaminen dialogisuuden näkökulmasta

vetäjä: Sanna Saarela

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on luova prosessi, jolle on tärkeää varata sekä aikaa että tilaa. Dialogisessa palautteessa asioita ja ilmiöitä tutkitaan yhdessä sillä asenteella, ettei oma ymmärrys ole täydellistä; kukaan ei omista totuutta tai oikeaa näkemystä vaan keskustelun kautta opitaan ja luodaan uutta yhteistä ja parempaa todellisuutta. Työpajassa on keskiössä dialogisen palautteen harjoitteleminen, liittyminen, elävänä pysyminen ja yhteisen todellisuuden rakentaminen kysymysmallien avulla.

Työpaja 3: Miltä tulevaisuus näyttää? Pohditaan megatrendien vaikutusta yhdistystoimintaan.

vetäjät: Annamari Martinviita ja Maiju Hirviniemi

Rakennetaan luovilla menetelmillä ja megatrendikorttien avulla visioita yhdistystoiminnasta muuttuvassa maailmassa. Pohditaan yhdessä myös rohkeita askeleita eteenpäin.

Työpaja 4: Keskustelukortit aktiivisten kansalaisten kasvattamisen tueksi

vetäjä: Anna Kirstinä

Aktiivisena kansalaisena oleminen voi tuntua isolta ja vaikealta asialta. Ohjaaja/kouluttaja, joka haluaa tukea osallistujia vaikuttamiseen ja osallisuuteen on tärkeän demokratiatehtävän äärellä. Mistä löytyisi rohkeutta ja keinoja? Työpajassa tutustutaan Jutellaan demokratiasta-keskustelukortteihin ja mietitään niiden käyttömahdollisuuksia. Korttien avulla voidaan harjoitella dialogia ja pohtia turvallisessa porukassa erilaisia esteitä ja vaikeuksia, jotka liittyvät esim. arvoihin, sosiaaliseen paineeseen tai asioiden monimutkaisuuteen. Pajassa pelataan korteilla ja osallistujat saavat mukaan omat kortit.

Työpaja 5: Taideaktivismin työkalut aktiiviseen kansalaisuuteen

vetäjä: Hanna Pulkkinen

Tutustumme työpajassa muutamaan esimerkkiin, millä tavoin eri alojen taiteilijat tekevät taideaktivismia ja kokeilemme pienimuotoisesti jonkin oman taideaktivistisen teon tai teoksen tekemistä pienryhmissä. Työskentelemme helpoin, monitaiteisin menetelmin ja työpajan osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia menetelmiä kukin haluaa käyttää. Et tarvitse mitään ennakkotietoja taideaktivismista tai taidelähtöisistä menetelmistä osallistuaksesi työpajaan.