Kuva: Marko Junttila

Kansalaisfoorumin toiminnan ytimessä on kulttuurinen sivistystyö.

Kulttuurinen sivistystyö

Kulttuurisen sivistystyön tavoitteena on yhteisöllisen taidekasvatuksen ja kulttuurin keinoin luoda mahdollisuuksia osallisuuteen ja ihmisenä kasvamiseen.

Tämä työ tarkoittaa a) jäsenliittojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kasvatuksellisen ja kulttuurisen toiminnan tukemista opintotoiminnan, koulutuksen, neuvonnan ja materiaalituotannon avulla, b) opinnollisten tilaisuuksien, koulutusten ja kulttuuritapahtumien järjestämistä c) jäsenjärjestöjen kulttuuritapahtumien toteuttamisessa mukanaoloa oman koulutus- ja sivistystehtävän puitteissa sekä d) kansainvälistä kulttuurista yhteistyötä.

Kansalaisfoorumin sivistystehtävässä korostuu taiteen ja kulttuurin yhteys oppimiseen ja kasvuun, elämään ja arjen toimintoihin. Keskeistä eivät ole taiteelliset tuotokset, vaan kasvun prosessi ja sen aikaansaama muutos.

Kansalaisfoorumin kulttuurinen sivistystyö sisältää aktiivisen kansalaisuuden edistämisen, kansalais- ja järjestötoiminnan kehittämisen sekä taidelähtöisen vaikuttamistyön.

Kansalaisfoorumin missio

Ihmisenä kasvamisen ja yhteisöjen kehittymisen tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen kulttuurisen sivistystyön keinoin.

Kansalaisfoorumin visio

Kansalaisfoorumi on osaava ja tunnustettu kulttuurisen sivistystyön asiantuntija- ja koulutusorganisaatio, joka auttaa ihmisiä ja yhteisöjä kehittymään, voimaantumaan ja voimaan paremmin kulttuurin, kansalaistoiminnan ja osallisuuden keinoin.

Pedagogiset lähtökohtamme

Kansalaisfoorumin opinto- ja koulutustoiminta rakentuu elämänlaajuisen, jatkuvan oppimisen periaatteelle: jokainen voi kehittyä koko elämänsä ajan. Painotamme dialogia ja osallistujien elämänkokemuksen arvostamista. Toiminta perustuu vertaisoppimiseen ja yhteiseen tiedon luomiseen.

Kansalaisfoorumin strategiset painopisteet ovat: kiireettömyyden laadun ja läsnäolon puolustaminen, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden tukeminen, jäsenjärjestöyhteyden ja -kentän vahvistaminen sekä oppivan työyhteisön rakentaminen.