Kuva: Allison Louise / Unsplash

Missio

Vahvistamme kulttuurista sivistystyötä ja kansalaisyhteiskuntaa sekä mahdollistamme taidelähtöisen ja yhteisöllisen oppimisen.

Visio 2024

Luomme toivoa yhdessä, luovasti. – Kukoistamme kansalaistoimijoiden yhteensaattajana ja tukijana sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden toteuttajana.

Strategiset painopisteet 2022–2024

Tulevaisuus

– Kansalaisfoorumi tulevaisuuksien ennakoijana

Pysymme ajan hermolla ja ennakoimme tulevia toimintaamme vaikuttavia kehityssuuntia. Teemme ennakointia ja muutosta yhdessä muiden kanssa vapaan sivistystyön ja kansalaisyhteiskunnan verkostoissa. Kehitämme uusia toimintatapoja ja palveluita toimintaympäristön muutoksia ennakoiden.

Rohkeus

– Kansalaisfoorumi kokeilijana

Turvallinen yhteisömme kannustaa kekseliäisyyteen ja luovuuteen. Etsimme uutta ja kokeilemme monenlaisia työtapoja. Meillä on kyky luopua toimimattomasta ja kehittää hyvin toimivaa edelleen.

Vaikuttavuus

– Kansalaisfoorumi kulttuurisen sivistystyön näkyväksi tekijänä

Teemme näkyväksi kulttuurisen sivistystyön vaikutuksia selkeästi ja tavoitteellisesti. Teemme Kansalaisfoorumia tunnetuksi taidelähtöisen ja yhteisöllisen oppimisen tukijana ja pedagogiikan osaajana.

Toivo

– Kansalaisfoorumi kestävänä toimijana

Edistämme kestävyyttä ja moninaisuutta sanoin ja teoin. Kehitämme ja toteutamme palveluitamme kestävyyden eri näkökulmat – erityisesti sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden – huomioon ottaen.

Koulutuksissamme tuemme ja kannustamme pedagogiikkaan, joka mahdollistaa uudistavaa oppimista ja luo toivoa.