Kuva: Riitta Liski

Opi uutta, ota luovuutesi käyttöön ja rohkaistu toimimaan!

Kansalaisfoorumi on valtakunnallinen opintokeskus, joka innostaa kulttuuri- ja kansalaistoimintaan. ​Tuemme aktiivista kansalaisuutta yhteisöllisen ja taidelähtöisen oppimisen avulla. ​Yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa Kansalaisfoorumi tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää itseäsi kulttuurin, taiteen ja yhteisen toiminnan keinoin.

Koulutamme järjestötoimijoita ympäri Suomea

Järjestämme yhdessä jäsenyhteisöjemme kanssa vuosittain noin 23 000 tuntia koulutusta. Yhteisöllisissä opintoryhmissä opiskellaan noin 6 300 tunnin verran. Osallistujia on vuosittain noin 17 000.

Toimimme valtakunnallisesti. Keskustoimisto sijaitsee Helsingissä ja aluetoimistot Oulussa ja Tampereella. Järjestämme koulutusta myös toimintatilassamme Sörnäisissä Helsingissä.

Elinikäisen oppimisen asialla

Opintokeskus Kansalaisfoorumi on yksi noin 300 vapaan sivistystyön oppilaitoksesta Suomessa ja yksi 12 Suomessa toimivasta opintokeskuksesta. Opintokeskusta ylläpitää Sivistysliitto Kansalaisfoorumi ry. Toiminnastamme säädetään vapaata sivistystyötä koskevassa laissa. Saamme rahoitusta opinto- ja koulutustoimintaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Lue lisää jäsenjärjestöistämme sekä tutustu henkilökuntaamme, hallitukseemme ja strategiaamme.

Saamme avustusta toimintaamme opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.