Kansalaisfoorumi mukaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen

Kansalaisfoorumi on sitoutunut tekemään vuonna 2019 kestävän kehityksen ohjelman, joka sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit ekologiselle, sosiaaliselle, taloudelliselle ja kulttuuriselle kestävälle kehitykselle organisaatiossamme. Tavoitteet ja toimenpiteet läpileikkaavat ydin- ja tukiprosessimme. Kestävän kehityksen eri osa-alueiden toteutumista seurataan osana organisaation itsearviointi-/toimintajärjestelmää.

Sitoumus2050

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa. Yhteiskuntasitoumuksessa eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan konkreettisin teoin.

Lue Kansalaisfoorumin sitoumus kokonaisuudessaan.

Lue lisää: Sitoumus2050.fi-verkkopalvelu