Taidelähtöiset menetelmät identiteettityön tukena

Taidelähtöiset menetelmät identiteettityön tukena -opas
Taidelähtöiset menetelmät identiteettityön tukena -opas on ohjaajien työkalu ja virikeaineisto. Se syntyi tarpeesta kehittää ja koota yhteen taidelähtöisiä menetelmiä, joita voi käyttää ryhmäläisten itsetuntemuksen tukemisessa turvallisesti ja luontevana osana ryhmän perustoimintaa.

Oppaassa neljä taidekasvattajaa pohtii omasta rohkeasta näkökulmastaan erilaisten taiteellisten ja toiminnallisten menetelmien soveltuuvuutta identiteetin tukemiseen. Aiheeseen pureudutaan draaman, tanssi- ja liikeilmaisun sekä fyysisen kirjoittamisen kautta. Opas on syventävä aineisto ohjaajille, joilla on jo ohjaamisen perusasiat hyppysissä. Se ei ole terapoinnin tai hoitotyön väline, vaan itsetuntemusta ja ohjaajantyöllistä minää tukeva opas. Itsenäiset artikkelit haastavat lukijansa tarkastelemaan omia työtapojaan ja ohjaajuuttaan vahvasti kasvatuksellisesta näkökulmasta. Oppaasta löytyy myös käytännöllisiä vinkkejä ja harjoitteita, joita voi napata työkalupakkiinsa sellaisenaan tai soveltaa oman ryhmän tarpeisiin.

Kansalaisfoorumi, 2015

52 sivua

Opas on ilmainen, voit ladata sen tästä:

Taidelähtöiset menetelmät identiteettityön tukena