Osallistava teatteri – Devising ja muita merkillisyyksiä

Kirjoittaja: Pieta Koskenniemi

Teoksessa esitellään teatteriesityksen rakentamisen ei-tekstilähtöisiä työtapoja, jotka ovat prosessikeskeisiä ja ryhmälähtöisiä. Nämä työtavat ovat kehittyneet parin viimeisen vuosikymmenen aikana ja ovat vakiinnuttaneet paikkansa niin esittävän taiteen kuin yhteisöteatterin piirissä. Ohjaaja Pieta Koskenniemi on ollut mukana näiden työtapojen kehitystyössä ensin tekijänä sitten kouluttajana Turun ja Helsingin AMK:n teatterikoulutuksissa.

Teatterialan toimijoiden lisäksi oppimateriaali tarjoaa eiväitä myös muille yhteisöllisen taidekasvatuksen kentällä toimiville: opiskelijoille, ohjaajille, opintokerhoille ja harrastusryhmille.

Oppimateriaali on tuotettu osana Opetushallituksen tukemaa Prosessi päällä -hanketta.

Opintokeskus Kansalaisfoorumi 2007

123 sivua