Kuva: [su_row] [su_column size="1/4"] [/su_column] [su_column size="3/4"] Författare: Mari Tapio Aktivt och demokratiskt medborgarskap -projektet. Slutrapport och rekommendationer för utbildare inom fritt bildningsarbete -publikationen samlar ihop erfarenheterna och lärdomarna från projektet. Rapporten är inriktad för alla som arbetar inom fritt bildningsarbete, speciellt för dem som planerar och förverkligar utbildning. Rapporten stöder utbildare att koppla medborgarfostran i sin undervisning. Processen, ändamålen och tillvägagångssätten beskrivs kort och på ett allmänt plan för att betona resultaten och produkterna av utvecklingsarbetet:
  • exempel på utbildningsverksamhet inom fritt bildningsarbete som utvecklar deltagarnas kunskapsbas, färdigheter, attityder och kapacitet att agera i samhället som aktiva och demokratiska medborgare
  • modeller som stöder utbildningsplanering samt undervisnings- och studiematerial och
  • pedagogiska rekommendationer samt rekommendationer ämnade för olika deltagargrupper och utbildningsområden för medborgarfostran inom fritt bildningsarbete.
Aktivt och demokratiskt medborgarskap (Aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus, ADEKA) -projektet finansierades av undervisnings- och kulturministeriet, och genomfördes genom samarbete mellan 13 organisationer inom fritt bildningsarbete i år 2018–2020. Rekommendationer för utbildare kan laddas ner även som en avskild PDF-fil. Alla material som producerades i projektet har samlats ihop i materialbanken på Kansalaisfoorumis Peda.net-sidor. Sivistysliitto Kansalaisfoorumi, 2020 38 sidor ISBN 978-951-9461-65-6 Publikationen är kostnadsfri, du kan ladda den ner här: Aktivt och demokratiskt medborgarskap -projektet. Slutrapport och rekommendationer för utbildare inom fritt bildningsarbete Ladda ner rekommendationer som en avskild fil här: Rekommendationer för utbildare [/su_column] [/su_row]