Vapaan sivistystyön opintokokonaisuuden pilotointi

Kansalaisfoorumi on kumppanina pilotissa, joka toteutetaan osana Tampereen yliopiston jatkuvan oppimisen hanketta. Vapaan sivistystyön opintokokonaisuuden pilotoinnin suunnittelee, toteuttaa ja mallintaa hanketyöryhmä toimijoinaan Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta sekä kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Vapaa Sivistystyö ry ja Kansalaisfoorumi. Pilotti suunnitellaan ja toteutetaan ajalla 1.10.2019–31.12.2020.

Pilotoitava, moduloitu opintokokonaisuus on suunnattu sekä kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskeijoille sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten työntekijöille työelämäosallistujina.

Hankkeen yhteyshenkilöt Kansalaisfoorumissa: pääsihteeri Anneliina Wevelsiep, anneliina.wevelsiep@kansalaisfoorumi.fi ja koulutussuunnittelija Mari Tapio, mari.tapio@kansalaisfoorumi.fi.