Spaces for Intercultural Learning (2016–2018)

Kansainvälisen kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä kulttuurienvälistä oppimista taidelähtöisin ja toiminnallisin menetelmin sekä tuottaa ohjaajille käytännönläheistä materiaalia kulttuurienvälisten taitojen opettamiseen.

Tarve kulttuurienväliselle osaamiselle on ajankohtainen – niin oppilaitoksissa, työpaikoilla ja yksityiselämässä kuin aikamme isojen globaalien haasteiden sekä konfliktien ratkaisemisesta. Spaces for Intercultural Learning -hankkeessa tutkimme, miten kulttuurienvälisiä tietoja, taitoja ja asenteita opitaan. Entä miten niitä voi opettaa?Spaces for Intercultural Learning -logo

Hankkeen aikana testaamme erilaisia taidelähtöisiä ja toiminnallisia menetelmiä (mm. draama, luova muistelu, sarjakuvat, pelit) pilottiryhmissä kuudessa partnerimaassa. Lisäksi kehitämme ohjaajille työkalun reflektoimiseen ja vertaisoppimiseen. Lopputuotoksena syntyy verkossa julkaistava materiaalikokonaisuus, jonka tarkoituksena on tarjota eväitä ohjaajien, opettajien ja muiden kasvattajien työhön. Materiaalikokonaisuus sisältää muun muassa erilaisia opetusmenetelmiä ja käytännönläheistä tietoa kultturienvälisestä oppimisesta.

Lue lisää hankkeen omilta verkkosivuilta: IntercultProject.com. Seuraa hankkeen etenemistä myös sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #IntercultProject.

Lataa ilmainen opas

Lataa käyttöösi hankkeessa tuotettu ilmainen opas: Taidelähtöiset ja toiminnalliset menetelmät kulttuurienvälise oppimisen tukena

Hankkeen aikana on tuotettu hankekumppaneiden toimesta myös videomateriaalia kulttuurienvälisestä oppimisesta

Yhteyshenkilö Kansalaisfoorumissa: Pekka Kinnunen

Hankekumppanit:

  • Puola: Dom Kultury Kadr
  • Romania: Orizont Cultural T
  • Alankomaat: Hogeschool Rotterdam, School of Social Work
  • Pohjois-Irlanti: Training for Women Network
  • Italia: Turin Institute for the Deaf

Spaces for Intercultural Learning on eurooppalainen Erasmus+ -kumppanuushanke (2016–2018), jota Kansalaisfoorumi koordinoi. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

ErasmusPlus LOGO

Lue lisää: