Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (Sospeva)

Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa – kohti osallisuutta ja merkityksellistä elämää (Sospeva)

Hankkeen tavoitteena on:

  • kehittää työtapoja ja konkreettisia työkaluja maahanmuuttajien kokonaisvaltaiseen ohjaamiseen vapaan sivistystyön oppilaitosten opintojen osana sekä suomen että ruotsin kielellä, ja tuottaa aineistoa myös viittomakielellä. Ohjaamiseen kehitettävien työkalujen tulee soveltua eri tasoisille opiskelijoille ja eri koulutusmuodoissa opiskeleville.
  • kehittää ohjauksen prosessimalli, jossa yhdistyvät oppimisen, koulutuksen, työelämän sekä aktiivisen kansalaisuuden näkökulmat.
  • tukea kokonaisvaltaista kotoutumista, työllistymismahdollisuuksia ja arjen kansalaisuuden rakentumista.
  • lisätä pedagogista työtä tekevien henkilöiden ja kansalaistoimijoiden osaamista kokonaisvaltaisesta ohjaamisesta toimintatapana ja osana heidän työtään.

Suomen kansanopistoyhdistys toimii hankkeen hallinnoijana. Hankkeessa on mukana suuri määrä kansanopistoja ja opintokeskuksia.

Hanke toteutetaan 1.8.2018–30.6.2020, ja sitä rahoittaa Opetushallitus.

Hankkeen yhteyshenkilö Kansalaisfoorumissa: minna.lepisto@kansalaisfoorumi.fi