Generations in Interaction (Ge&In)

Kahdensuuntainen sukupolvien välinen oppiminen hankkeen keskiössä

Generations in Interaction – Intergenerational Learning as a Constructor of Identity and Culture (Ge&In) – Sukupolvien välinen oppiminen identiteetin ja kulttuurin rakentajana on kansainvälinen Erasmus+ kumppanuushanke. Hankkeen tarkoituksena on edistää kahdensuuntaista sukupolvien välistä oppimista tuottamalla aiheesta materiaalia hyödynnettäväksi erilaisissa organisaatioissa vapaaehtoisjärjestöistä yliopistoihin.

Kansalaisfoorumin koordinoimassa kaksivuotisessa hankkeessa on mukana seitsemän partneriorganisaatiota eri puolilta Eurooppaa. Partneriorganisaatiot edustavat aikuiskoulutuksen eri osa-alueita. Hanke toteutetaan 1.9.2018–31.8.2020.

Sukupolvien välinen oppiminen on informaalin oppimisen muoto, joka liittyy kulttuuri- ja paikallisidentiteettiin sekä sosiaalistumiseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Euroopan kansalaisten ikääntyminen ja maahanmuutto ovat lisänneet tarvetta edistää kulttuurisen ja ammatillisen hiljaisen tietämyksen jakamista. Suurin osa elämän aikana saavutetun asiantuntemuksen siirtymisestä tapahtuu sukupolvien välisen oppimisen kautta. Tietoisesti tai huomaamatta. Teknologian ja viestinnän nopean kehityksen vuoksi sukupolvien välistä oppimista on pidettävä myös kaksisuuntaisena prosessina, jossa vanhemmat sukupolvet voivat olla opettajien sijasta oppijoita.

Hankkeen aikana tuotetaan:

  • Ohjaajien opas ylisukupolvista oppimista edistävistä metodeista ja yksittäisistä harjoitteista. Metodeita kehitetään ja testataan kansallisissa pilottiryhmissä Suomessa, Puolassa, Romaniassa ja Sloveniassa. Pilottiryhmissä suoritetaan myös pienimuotoista toimintatutkimusta.
  • Sukupolvien välisen oppimisen kurssi formaaliin koulutukseen. Saman materiaalin pohjalta itseopiskelumateriaali non-formaaliin koulutukseen.
  • Malli ylisukupolvisista keskuksista
  • Sukupolvien välisestä oppimisesta tietoa jakava verkkoalusta

Partneriorganisaatiot:

Hankkeen kotisivut

Lisätietoja: pekka.kinnunen@kansalaisfoorumi.fi

ErasmusPlus LOGO

Lue lisää: