Digitaitokoulutukset aikuisille

Kansalaisfoorumi tukee digitaalisten taitojen kehittämiseen keskittyviä koulutuksia Opetushallituksen erityisavustuksella vuosina 2019–2020. Digitaitokoulutukset järjestetään Kansalaisfoorumin omina kursseina, ja niitä voivat järjestää myös Kansalaisfoorumin jäsenjärjestöt ja niiden paikallisyhdistykset. Tuettavat koulutukset on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille, jotka tuntevat tarvitsevansa tukea ja ohjausta perustason digitaalisten taitojen kehittämiseen. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.  

Toiminta koostuu perusdigitaitoihin keskittyvistä kursseista, joissa hyödynnetään sekä taidelähtöisiä menetelmiä että osallistujien taideharrastuksia. Samalla kehitetään pysyviä toimintamalleja Kansalaisfoorumin digitaito-opetukseen hankekauden jälkeen.   

Tavoitteena ymmärrys, välineenä oivallus

Perusajatuksena on, että digitaidot ovat ajattelumalleja ja monilukutaitoa yli laiterajojen. Keskeistä opetuksessa ovat kokemuksellisuus ja oivaltaminen, ja digitaalisuuden omaan arkeen kytkeytyminen ilmiönä ja käytännön toimintana. Taidelähtöisyys koulutuksissa tarkoittaa sitä, että digitaalisuutta lähestytään moniaistisesti, hyödyntäen visuaalisten taiteiden ja digitaalisen maailman yhtymäkohtia, kuten hahmolait, tulkinta ja vuorovaikutus. Lisäksi käsitellään digitaalisen maailman sisältöjä kriittisen monilukutaidon näkökulmasta. Tavoitteena on luoda ymmärrys digitaalisen maailman toiminnasta, mikä helpottaa uusien teknologioiden ja palveluiden haltuunottoa.  

Omassa arjessa tarvittavat digitaaliset taidot ovat lopulta yksilön itsensä määriteltävissä. Siksi koulutuksissa painotetaan merkityksellisyyttä ja arjen tarpeista lähtevää digitaitojen oppimista. Virallisina opetusmenetelmi suositaan huumoria ja vertaistukea! 

Opetushallituksen mediatiedote aiheesta.

Hankkeen yhteyshenkilö Kansalaisfoorumissa: Raisa Laukkanen, raisa.laukkanen@kansalaisfoorumi.fi

 

Lue lisää: