Aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus (ADEKA)

Uusia työkaluja aktiivisen ja demokraattisen kansalaisuuden kouluttamiseen

Aktiivisen ja demokraattisen kansalaisuuden kouluttamiseen tarvitaan uudenlaisia sisältöjä ja tapoja, jotta koulutuksella kyetään vastaamaan sekä yhteiskunnallisen kehityksen haasteisiin että aikuisoppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin.

ADEKA-hankkeessa kehitetään aktiivisen ja demokraattisen kansalaisuuden koulutusta vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Hankkeessa tuotetaan:

  • analyysi tähän teemaan liittyvien koulutusten nykytilasta
  • materiaalipankki kouluttamisen tueksi
  • lisäkoulutusta kumppanioppilaitosten opettajille sekä
  • sisällöllisiä ja pedagogisia suosituksia teeman kouluttamiseen vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Hanke toteutuu ajalla 1.10.2018–31.5.2020, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen yhteistyökumppaneina on 13 vapaan sivistystyön oppilaitosta eri puolilta Suomea:

Hankkeen yhteyshenkilö Kansalaisfoorumissa: Mari Tapio, mari.tapio@kansalaisfoorumi.fi

Lue lisää: