Miehet mukaan naisten kotouttamiseen

Järjestimme Arktisten Maahanmuuttajat ry:n toimesta ja Kansalaisfoorumin tukemana naisten kotouttamista käsittelevän työpajan Rovaniemellä. Työpajan yhtenä tavoitteena oli erityisesti syrjäytymisvaarassa elävien maahanmuuttajanaisten voimaannuttaminen.

Me eri kulttuuritaustoista tulevat maahanmuuttajanaiset emme niinkään ole huolissamme omanarvontunnostamme. Me satuimme syntymään sellaisiin yhteisöihin, joissa on vallalla patriarkaalinen kulttuuri, jossa ei yleensä keskustella naisten perusoikeuksista. Riippumatta kansallisesta alkuperästämme, tai etnisestä taustastamme, joudumme elämään yhteisöissä, joissa koemme elämisen turvattomaksi. Usein juuri naiset kamppailevat turvattomuuden tunteen kanssa.

Miehen rooli on tärkeä

Miehen rooli naisen turvallisuudentunteen vahvistamisessa on merkittävä. Isä, aviomies ja oma veli luovat turvallisuutta. Nainen on onnekas, jos hänellä on hyvä isä, tai aviomies, joka ymmärtää ja kunnioittaa naisten omia tarpeita ja itsetuntoa. Tällainen perheyhteisö tukee naisten kotoutumista. Siksi on tärkeää, että miehet osallistuvat myös naisten kotouttamiseen monin tavoin. Jos perheen miehet kantavat huolta perheen naisten kotoutumisesta, lisää se vastaavasti maahanmuuttajamiesten ymmärrystä yleensä naisten oikeuksista.

Naisena minusta usein tuntuu, että ei ole helppoa ottaa puheeksi sukupuolten välistä tasa-arvoa maahanmuuttajamiesten kanssa. Epäilyttävältä miehistä tuntuu se, että miksi asian nostaa esiin musliminainen? Toki kieliongelmakin on haaste, joka estää hedelmällisen dialogin syntymisen. Ei riitä, että musliminainen, tai etniseltä taustaltaan muu kuin kantaväestöön kuuluva nainen ottaa naisten oikeudet puheeksi maahanmuuttajamiesten ryhmässä. Mieheltä-miehelle puhe voi edistää asian ymmärrystä monin verroin, joten tarvitsemme tähän sensitiiviseen, tunteita nostattavaan keskusteluun mukaan myös miehiä.

Sensitiivisistä asioista on opittava puhumaan

Tutkimusten mukaan maskuliinisuus ja miesten kulttuuri pohjaa patriarkaaliseen sukupuoliroolitukseen, josta löytyy syitä myös naisiin kohdistuvaan häirintään. Naisen elämä seksuaalirikosten ja perheväkivallan uhrina on yleistä maailmanlaajuisesti. Suomessa esille nousseet rikostapaukset opettavat meille uudemman kerran, että työtä miesten kotouttamiseksi pitää tehdä voimallisemmin.

Nämä ovat sensitiivisiä asioita, mutta niistä on opittava puhumaan. Tätä puhetta tulee pitää yllä ja tehdä tarvittavat muutokset kotouttamisen käytäntöihin ja toteutukseen. Tällä tuetaan sekä naisten että miesten kotouttamista. On myös hyvä pitää mielessä, että ihmisoikeudet koskettavat paljon laajemmin elämää kuin pelkkää kotoutuminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

Nafisa Yeasmin

Nafisa Yeasmin

Nafisa Yeasmin on tohtori, Lapin yliopiston tutkija ja Arktiset Maahanmuuttajat ry:n järjestöaktiivi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *