Seuraa meitä somessa

facebook
twitter

@Opintokeskukset satojen jäsenjärjestöjensä kanssa ylläpitävät aktiivista kansalaisuutta; vapaaehtoistyötä, vertaistukiryhmiä, ensiapu- ja turvallisuustoimintaa, liikuntaa, kulttuuria & politiikkaa.
Kansalaisten #osallisuus ja #vaikuttamismahdollisuudet ovat demokratian ydin.

youtube-valk