Seuraa meitä somessa

facebook
twitter

Tutustu koko kiintoisaan raporttiin: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162498/VNTEAS_2020_47.pdf?sequence=1&isAllowed=y #kansalaisyhteiskunta2020 #yhdistystoiminta #kansalaistoiminta #avoinhallinto #järjestöt

youtube-valk